Dziś: wtorek,
17 stycznia 2017 roku.
Przegląd do nr 535 styczeń 2017 r.
Gospodarka
Ukraina-Polska

Podczas inauguracji Forum: Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło (P), partner zarządzający Międzynarodowego Centrum Prawnego EUCON, prezes Stowarzyszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Jarosław Romańczuk, Prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr...

Komentarz ekonomiczny

Gospodarka jest z natury rzeczy podstawowym filarem rozwoju społeczno – gospodarczego, w tym i Polski. Tej żelaznej dyrektywy powinni trzymać się wszyscy politycy, bez względu na przynależność partyjną! To powinien być główny nurt ich konkretnych działań realizacyjnych, a z tym jest różnie w praktyce.

Zapowiedzią takich działań jest program działań aktualnego rządu, sformułowany w końcówce września br. przez Wicepremiera Mateusza MORAWIECKIEGO w czasie pierwszego posiedzenia świeżo powołanego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM-u).

SIEDEM FILARÓW

W grę wchodzi aż siedem programowych filarów rozwoju.  Będą one jeszcze uszczegółowiane i doprecyzowywane. Ale z podanej do publicznej wiadomości wersji, w tym na łamach gazety...

WPiH--PAHiI

Powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, likwidacja nieefektywnego systemu Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz zastąpienie go nową siecią zagranicznych placówek handlowych – to kluczowe założenia nowego systemu wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm. Kolejny etap wdrażania Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawili  wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, wiceminister Radosław Domagalski oraz prezes PFR Paweł Borys podczas XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Niezbędna jest koordynacja i integracja zarządzania systemem wsparcia przedsiębiorców z poziomu centralnej instytucji. Dlatego tworzymy Polską Agencję Handlu i Inwestycji, która od stycznia 2017 r. rozpocznie swoją działalność. Powstanie na bazie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji...

Pomoc rozwojowa dla Ukrainy


Podczas konferencji poświęconej drogom wzrostu
atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy Pierwszy Wicepremier Ukrainy Stepan Kubiw wręczył Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP Jerzemu Kwiecińskiemu symboliczny album: „Majdan – rewolucja godności”

Od wielu już lat Ukraina otrzymuje szerokie wsparcie z zagranicy, w...

Współpraca biznesowa


Przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, były minister gospodarki Polski i poseł na Sejm Jacek Piechota podzielił się z swoimi przemyśleniami na temat polsko-ukraińskich relacji biznesowych.

- Jakie są teraz perspektywy polskich przedsiębiorców na Ukrainie?

- Polskie firmy są teraz rozczarowane Ukrainą. Na Ukrainie było dużo rządów i dużo obietnic,...

I od razu dodam, że nie czyimś kosztem, a własną pracą. Na ten temat głoszą dwie interesujące publikacje na łamach marcowego numeru miesięcznika „PRZEGLĄD”, to obszerny artykuł Ewy Rogowskiej pt. „Milion Ukraińców buduje Polskę”, a drugi – to tekst Wiktora Raczkowskiego, zatytułowany „Ukrainiec potrzebny od zaraz”.

Oba teksty są rzeczowe i interesujące chociażby z uwagi na takie oto informacje i dane…

Praca w Polsce jest atrakcyjną dla Ukraińców ofertą, bo można zarobić wielokrotnie więcej niż na Ukrainie. Tam średnia pensja wynosiła w 2015 roku 3633 hrywny czyli według tegorocznego kursu 537 zł. Choć Ukraińcy twierdzą, że faktycznie ta średnia jest niższa i wynosi około 300 złotych.

Przeciętna emerytura to...

Warto wiedzić

Kwestie zakupu nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców w tym przez przedsiębiorców i osoby fizyczne z Ukrainy reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 24 marca 1920 r.

Zasadą prawną jest, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydawanego przez ministra spraw wewnętrznych, które jest wydawane w formie decyzji administracyjnej.

Według przepisów polskiego prawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców:

- cudzoziemcem jest zarówno osoba fizyczna, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, ale też jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, spółki handlowe i osoby prawne mające siedziby za granicą, a także osoby prawne i spółki handlowe nieposiadające osobowości prawnej mające siedzibę w Polsce, lecz kontrolowane przez...

Dziennik Kijowski