Dziś: wtorek,
17 stycznia 2017 roku.
Przegląd do nr 535 styczeń 2017 r.
Witryna
Ważna wizyta
Wspieramy Ukrainę w walce o integralność


Foto: Krzysztof Sitkowski

W odpowiedzi na zaproszenie złożone przez Prezydenta Andrzeja Dudę w trakcie sierpniowej wizyty w Kijowie 2 grudnia, w 25. rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy Prezydent Petro Poroszenko wraz z małżonką Maryną przebywał z wizytą w Polsce.

Głównymi tematami rozmów Prezydentów były bezpieczeństwo, europejska perspektywa Ukrainy, energetyka oraz kwestie historyczne.

Poroszenko podkreślił, że Ukraińcy zawsze będą pamiętać o tym, że Polska 25 lat temu, jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy.

„Nie chcieliśmy być Związkiem Radzieckim, kolonią radziecką. Ukraina chciała być państwem demokratycznym, państwem prawa, państwem europejskim. Stare, ale też nowe wersje kolonializmu radzieckiego to nie dla nas” - zaznaczył w jednym z pierwszych swoich wystąpień.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że istotny Związek Radziecki to ten tkwiący w umysłach ludzi:  „ W tym sensie Związek Radziecki jeszcze nie został pochowany. Ukraina teraz walczy o to, by pogrzebać Związek Radziecki w głowach i umysłach ludzi .

Prezydent Andrzej Duda w czasie wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką mówił, że Polska wspiera Ukrainę w walce o suwerenność i o zachowanie integralności terytorialnej. „Niestety jest tak, że dziś część terytorium Ukrainy została bezprawnie, z pogwałceniem prawa międzynarodowego, zajęta przez Rosję . Polska, a mam nadzieję, że także wspólnota międzynarodowa nigdy się z tym faktem nie pogodzi. Jest to dramatyczny i tragiczny precedens, że po II wojnie światowej, po tym, jak granice w Europie zostały uregulowane po roku 1989 i początku lat 90., kiedy ukształtowały się niepodległe państwa i ostatecznie upadła „żelazna kurtyna”, ktoś znowu próbuje dzielić Europę na strefy wpływów, narusza integralność terytorium niepodległego i suwerennego państwa, jakim jest Ukraina – powiedział prezydent Polski. […] Łączą nas setki lat wspólnej historii dwóch narodów i chociaż były w tej historii momenty trudne, bardzo trudne, czy wręcz dramatyczne, to mówiąc o nich w prawdzie i we wzajemnym szacunku, wierzę w to głęboko, że będziemy w stanie budować dobrą, wspólną przyszłość. Wierzę w to, że właśnie wzajemny szacunek i ta historia łączy nas a nie dzieli. […] Pochylamy głowy nad mogiłą każdego ukraińskiego żołnierza, który w ciągu ostatnich lat zginął walcząc o suwerenność Ukrainy, o przywrócenie odebranego jej terytorium - zaznaczył prezydent Polski.


Szefowie państw Polski i Ukrainy rozmawiali w Pałacu Prezydenckim

Ze swej strony Petro Poroszenko zaznaczył, że setki obywateli Ukrainy - etnicznych Polaków walczyli i nadal walczą o ukraińską wolność. Przypomniał imiona Leona Polańskiego, Leonida  Smolińskiego, Witaliego Mioduszewskiego  -  którzy oddali życie  w imię wolności kraju.

„Jestem szczęśliwy - podkreślił - z tego powodu, że propaganda rosyjska nie zamgliła umysłów polskich i nie doprowadziła do zamglenia sumienia polskiego. Bo przecież olbrzymie pieniądze są kierowane na to, by prowadzić działalność propagandową w Polsce. Oczywiście doprowadza to m.in. do niszczenia miejsc pochowku Ukraińców, inicjowane są prowokacje; takich działań jest sporo, a jeszcze więcej na Ukrainie - aczkolwiek nasze narody są bardzo mądre, bo nie przyzwalamy im wpłynąć na nasze umysły”.

Prezydent Poroszenko podziękował prezydentowi Dudzie za wsparcie, współdziałanie i koordynację między Polską a Ukrainą w kwestii wprowadzania reform. Zaznaczył, że obecnie Polska jest dla Ukrainy wzorcem, jak przeprowadzać reformy, zaznaczając, że Ukraina ma w tym zakresie opóźnienie, co najmniej o 20 lat. Podkreślił jednocześnie, że obecnie, kiedy trwa wojna o wolność i niepodległość, proces reformowania państwa jest bardzo trudny. „Niezwykle istotne jest to, że w tym trudnym okresie czujemy ramię polskich przyjaciół - doradców w przeprowadzaniu reform, adwokatów w sprawach europejskich – podkreślił Poroszenko.

Prezydent Duda oświadczył, że: „W najbliższym czasie, dzięki współpracy ministrów spraw zagranicznych, wraz z prezydentem Poroszenką, będziemy w stanie zainicjować wspólną polsko-ukraińską  - «instytucję dobrego sąsiedztwa», która będzie budowała rzeczywistą atmosferę pojednania i prawdy historycznej pomiędzy naszymi narodami”. Wyraził też nadzieję, że Ukraińcy mieszkający w Polsce czują się tutaj dobrze: „zarówno ci, którzy przyjechali tu jako turyści, jak i ci, którzy tutaj pracują, a także i ci, którzy schronili się w Polsce uciekając przed wojną wywołaną przez rosyjskiego najeźdźcę”.

W Belwederze prezydenci Polski i Ukrainy wzięli udział w konferencji w ramach cyklu Forum Przywództwa pt. „Polska-Ukraina. Partnerstwo w praktyce. 25-lecie uznania niepodległości Ukrainy przez Polskę”.


O dwustronnej współpracy – parlamentarnej, politycznej, gospodarczej, kulturalnej i o dialogu historycznym rozmawiano na spotkaniu z marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapowiedział, że przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu zajmą się kwestią budowy polsko-ukraińskiego interkonektora, po to, by dopuścić europejski gaz na ukraiński rynek. Przekazał również wyrazy wdzięczności polskiemu rządowi za udzielenie 100 mln euro kredytu na modernizację infrastruktury drogowej, strefy granic oraz budowę nowych ukraińsko-polskich przejść granicznych.  „Uzyskamy dzięki temu dodatkowe cztery przejścia graniczne, gdzie ufając sobie wzajemnie, będziemy prowadzić wspólną kontrolę, poprzez co skrócimy kolejki na granicy” - ukonkretnił.

W ramach wizyty podpisana została umowa o współpracy w dziedzinie obronności. „Dziękujemy stronie polskiej za efektywną współpracę wojskowo-techniczną i za wzorcowe stworzenie i realizację naszej wspólnej ukraińsko-polsko-litewskiej brygady, która jest przykładem efektywnej współpracy wojskowej i koordynacji działań w dziedzinie bezpieczeństwa, nie tylko między naszymi krajami, ale w całym regionie” – oświadczył prezydent Ukrainy.

W programie wizyty odbyły się spotkania Prezydenta z marszałkami: Sejmu - Markiem Kuchcińskim i Senatu - Stanisławem Karczewskim. Petro Poroszenko rozmawiał również z premier Beatą Szydło.

Prezydent Ukrainy miał też spotkanie z ukraińską diasporą w Polsce i złożył wieniec przy warszawskim pomniku Tarasa Szewczenki.

KOS

Dziennik Kijowski