Dziś: poniedziałek,
01 maja 2017 roku.
Przegląd do nr 541 kwiecień 2017 r.
Witryna
Szanse, których nie można stracić
X Forum Europa Ukraina

Blisko tysiąc uczestników z 26 państw świata, w tym ponad 250 osób – z Ukrainy, 40 wydarzeń – debat, wykładów i prezentacji raportów i regionów, a także pierwsze Targi Wschodnie. W Rzeszowie zakończyło się X Forum Europa – Ukraina. Hasło tegorocznych obrad: „Szanse, których nie można stracić”. Głównym zadaniem jubileuszowego Forum było przedyskutowanie kwestii, związanych z koniecznością przyspieszenia zmian na Ukrainie, by ogromny potencjał społeczny w tym kraju, wyzwolony podczas Rewolucji Godności, został właściwie wykorzystany a Ukraina odnalazła swoje miejsce w rodzinie europejskiej.

W X Forum Europa – Ukraina uczestniczyli m.in.  przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, unijni decydenci, biznesmeni i eksperci z Ukrainy, Polski, krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. 

Podczas Forum odbyło się dwie sesje plenarne, prezentacje, a także ponad 35 dyskusji panelowych ujętych w czterech ścieżkach programowych: biznes i gospodarka, integracja europejska i reformy, polityka międzynarodowa oraz społeczeństwo. W ścieżce dotyczącej reform oraz realizacji umowy stowarzyszeniowej UE – Ukraina największe zainteresowanie wywołały tematy dotyczące konsekwencji narastającego eurosceptycyzmu i kryzysu projektu europejskiego dla aspiracji Ukrainy. Został także podjęty temat przydatności polskiego modelu przemian dla Ukrainy i innych krajów postsowieckich. W bloku ekonomicznym wielkim zainteresowaniem cieszyły się dyskusje na temat bezpieczeństwa energetycznego, roli kapitału narodowego i firm państwowych a także szans dla Europy Środkowej i Ukrainy wynikających z chińskiego programu „nowego jedwabnego szlaku”. W części forum poświęconej polityce międzynarodowej ważnym było pytanie, czy jest możliwe odprężenie w relacjach Rosja-Zachód (zwłaszcza w kontekście rezultatów wyborów prezydenckich w USA) i co mogłoby ono oznaczać dla Ukrainy. Miały miejsce tazkę debaty na temat relacji Polski i Ukrainy oraz efektów szczytu NATO w Warszawie dla krajów partnerskich. Wielkie zainteresowaniem cieszyły się także panele na temat możliwości przeciwdziałania rosyjskiej propagandzie w Europie, a także na temat polityki historycznej, dekomunizacji i lustracji.

Najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym X Forum Europa – Ukraina były pierwsze Targi Wschodnie, w których wzięło udział prawie 70 wystawców z Polski, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Węgier, którzy reprezentowali sektory produkcyjny, nowych technologii, spożywczy czy turystyczny. Wśród wystawców wyróżnienie za najlepsze stoisko otrzymał Hotel Arłamów. Wyróżnieni zostali także Gmina Strzyżów oraz Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa wraz z miastem Truskawiec.

Organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich (organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy), a współorganizatorem jest Województwo Podkarpackie.

Dziennik Kijowski