Dziś: sobota,
24 czerwca 2017 roku.
Przegląd do nr 545 czerwiec 2017 r.
Witryna
XXVI Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej

Przedbórz – Góry Mokre, 13-17 sierpnia 2017 r.

REGULAMIN

1.         Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:

– recytacji;

– poezji śpiewanej

2.         W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów.

3.         Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest wykonanie 2 wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku polskim. Prezentacja utworów nie powinna przekroczyć 7 minut.

4.         Warunkiem udziału w turnieju poezji śpiewanej jest wykonanie 2 utworów opartych na tekstach Marii Konopnickiej (dopuszcza się wykonanie w języku swojego kraju).

(W przypadku podkładu muzycznego prosimy o dostarczenie akustykowi opisanej płyty CD zawierającej tylko pliki utworów niezbędnych do występu).

5.         Laureaci nagród głównych z 2 ostatnich lat nie będą oceniani przez jury.

6.         Uczestnicy oceniani będą w 5 kategoriach:

•          Dzieci do 11 lat

•          Dzieci 12-15 lat

•          Młodzież 16 – 20 lat

•          Dorośli od 21 lat

•          Zespoły wokalne, chóry i inne

7.         Uczestnicy przyjeżdżają do Polski na koszt własny, bądź instytucji delegujących. W dn. 13.08.2017 r. z Warszawy zorganizowany będzie przyjazd uczestników autokarami do Przedborza i powrót w dn. 17.08.2017 r.

8.         W Festiwalu uczestniczyć mogą również goście z zagranicy czasowo przebywający w Polsce.

9.         Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie oraz udział w imprezach towarzyszących.

10.       Laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe.

11.       Istnieje możliwość zaprezentowania – poza konkursem – swoich własnych utworów, bądź programów artystycznych podczas imprez towarzyszących. Prosimy o przygotowanie programów.

12.       Karta zgłoszenia, której wypełnienie i przesłanie w terminie do 15 lipca 2017 r. jest potwierdzeniem uczestnictwa w Festiwalu.

13.       Wszelkich informacji udzielać będzie Biuro Festiwalu. tel. + 48 44 781 25 15;

fax +48 44 781 21 80 e-mail: mdk_przedborz@o2.pl

15.       Przyjazd uczestników do Przedborza dn. 13.08.2017 r. odjazd dn. 17.08.2017 r.

16.       Karty zgłoszenia prosimy kierować na adres: Miejski Dom Kultury, Rynek 15 

97 – 570 Przedbórz Polska.

Dziennik Kijowski