Dziś: sobota,
24 czerwca 2017 roku.
Przegląd do nr 545 czerwiec 2017 r.
Witryna
Nominacje
Współautor ustawy Karta Polaka wiceministrem obrony narodowej RP

1 marca br. poseł Michał Dworczyk został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Nominację odebrał z rąk szefa MON Antoniego Macierewicza podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Warszawie.

Michał Dworczyk urodził się 22 lipca 1975 roku w Warszawie. Po ukończeniu studiów na wydziale historii oraz specjalistycznych studiów wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego zgłosił się, jako ochotnik do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Zegrzu. Odbył służbę w kompanii rozpoznania Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki.

Przez wiele lat Michał Dworczyk był instruktorem i członkiem władz naczelnych Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W ramach działalności w organizacjach pozarządowych m.in. stworzył i koordynował ogólnopolskie projekty "Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" oraz "Strażnicy Narodowej Pamięci", w ramach którego powstaje największy polski cmentarz Żołnierzy Września 1939 roku na Ukrainie.  

Pełnił funkcję Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów - Jarosława Kaczyńskiego w latach 2006 – 2007, a następnie w latach 2008 –2010 był doradcą Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego. Jest współautorem ustawy "Karta Polaka", autorem ustawy ustanawiającej nowe państwowe odznaczenie - Krzyż Wschodni oraz uchwały Sejmu RP ustanawiającej święto: „Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jak pisze o sobie: „Moją pasją są dawne Kresy Rzeczypospolitej i wspieranie Polaków, którzy tam mieszkają. Od ponad 20 lat pracuję na ich rzecz m.in. w ramach Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz  w założonej przeze mnie Fundacji „Wolność i Demokracja”

Od września 2015 r. jest posłem na Sejm RP. Od początku kadencji kierował komisją łączności z Polakami za granicą (z tej funkcji zrezygnował 23 lutego). Jest członkiem komisji obrony. Był posłem sprawozdawcą ustawy powołującej Wojska Obrony Terytorialnej.

Jak informuje MON do obowiązków nowego wiceministra MON będzie należało kształtowanie procesu wychowawczego w Siłach Zbrojnych RP, polityka historyczna MON, współpraca z organizacjami proobronnymi i pozarządowymi, wspieranie procesu budowy Wojsk Obrony Terytorialnej.

KS

Dziennik Kijowski