Dziś: sobota,
16 grudnia 2017 roku.
Przegląd do nr 557 grudzień 2017 r.
Wieści z Polski
Polska zaprasza
Ruch na polskich granicach

Ogólna liczba przyjeżdżających do Polski cudzoziemców systematycznie wzrasta. Blisko 85 proc. spośród wybierających się do Polski turystów samodzielnie organizowało wyjazd. Na zakup pakietu usług turystycznych zdecydowało się nieco poniżej 12 proc. Największą niezależność od biur podroży wykazywali wschodni sąsiedzi z Rosji, Ukrainy i Białorusi, których polskie granice przekroczyło blisko 1.4 mln.

Z punktu widzenia wysokości wydawanych w Polsce środków przez jedną osobę, najbardziej oczekiwanymi byli turyści z odległych rejonów świata. Stanów Zjednoczonych, Australii, Kanady Japonii i Korei Południowej, którzy przeznaczali na pobyt w naszym kraju prawie 1.3 tys. dolarów.

Największą oszczędnością lub brakiem okazji i wystarczająco interesujących zachęt do głębszego sięgnięcia do kieszeni, zapisali się w statystykach pierwszego półrocza ubiegłego roku Czesi. Na około 200 dolarów szacowana jest ich pula wydatków. Pod względem intensywności wydawania środków zarezerwowanych na podróż, prym wiodą Litwini. Dzienna kwota sięga prawie 110 dolarów.

Natomiast widoczne spadki w tej kategorii dotyczą Rosjan, Białorusinów i Ukraińców. Najwyraźniejsze o około 13 proc. statystycy odnotowali w przypadku Rosjan, którzy co prawda w ciągu jednego dnia wydają sporo, bo średnio 95 dolarów, ale w trakcie całego pobytu niewiele ponad 310.

Przeciętna suma wydatkowana w Polsce przez turystów z wszystkich krajów przekraczających polską granicą dwukrotnie w ciągu jednego dnia, przy wjeździe i wyjeździe, oscylowała na poziomie 110 dolarów, nieznacznie niższym niż rok wcześniej.

 „Aktualności turystyczne”

Dziennik Kijowski