Dziś: poniedziałek,
21 maja 2018 roku.
Przegląd do nr 567 – maj 2018 r.
Archiwum 2017
Festiwal Przyjaźni
POLSKI MAJ W NIEŻYNIE

I przyjaźń złączy nasze ręce,
Wespół będziemy żyć bez troski
I Polak z ukraińskim sercem
I Ukrainiec z sercem polskim.

Już świetną tradycją stało się przeprowadzenie w końcu maja w Nieżynie Festiwalu Kultury Polskiej „Festiwal Przyjaźni”, które z wielkim rozmachem regularnie organizuje Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków „Aster”.

Piękny słoneczny dzień. Dla Stowarzyszenia Polaków „Aster” to dzień niezwykły, z zaplanowanym świątecznym programem, na który przybędą dostojni goście z Kijowa. I oto prezes Feliksa Bielińska, dzieci w strojach ludowych, przedstawiciele administracji miasta -gościnnie, kwiatami spotykają Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Tomasza Dederko i prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antoniego Stefanowicza.


Na maszcie przed siedzibą władz miasta i rejonu od teraz powiewa flaga Unii Europejskiej

Momentem symbolicznym stało się to, że w ten sam dzień w Nieżynie odbywała się uroczysta ceremonia wciągnięcia na maszt flagi państwowej Unii Europejskiej, do której zaproszono Konsula Generalnego RP w Kijowie Tomasza Dederko razem z merem Nieżyna Anatolijem Lіnnykiem.

Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz miasta i rejonu, które od wielu już lat aktywnie wspierają i współpracują ze Stowarzyszeniem „Aster”. Mer Nieżyna Anatolij Lіnnyk i przewodniczący Nieżyńskiej Rady Rejonowej Oleg Buzun zaprosili delegację do urzędu miasta, gdzie w konstruktywnym dialogu dokonano wymiany zdań i poglądów, ważnych szczególnie w tak trudnym czasie dla naszego narodu. Poruszono też ważny temat rozwiązania bieżących problemów organizacyjnych Polaków Nieżyna.


„Kocham Cię Polsko” – śpiewa słynny zespół polskiej pieśni „Gwiazdeczka”

Goście oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Aster” i władz lokalnych program Festiwalu rozpoczęli od złożenia wieńca pod pomnikiem memorialnym na Cmentarzu Katolickim miasta.

Szczególną rangę uroczystościom nadała obecność Ambasadora Polski na Ukrainie Jana Piekło, który złożył wizytę w starodawnym i uroczym Nieżynie, po raz pierwszy zawitał do Nieżyńskiego Państwowego Uniwersytetu im. M. Gogola, w auli którego licznie zgromadzona publiczność przybyła by uczestniczyć w inauguracji festiwalowego programu promocji kultury polskiej. W toku wizyty Ambasadora RP odbyło się spotkanie z rektorem uczelni, prof. Aleksandrem Samojlenką, który w rozmowie wyraził wdzięczność za wieloletnie wspieranie kontaktów „gogolewskiego” uniwersytetu ze specjalistami z polskich wyższych uczelni, wyrażając też wdzięczność polskiej wspólnocie miasta za konkretne sprawy i przykładową współpracę w dziedzinie kultury i edukacji.

Festiwalowy program, jak zawsze, był bardzo atrakcyjny i bogaty w ciekawe występy. Otworzył go laureat ponad trzydziestu europejskich międzynarodowych i krajowych festiwali i konkursów Młodzieżowy Chór „Switycz” Nieżyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Gogola pod kierownictwem artystycznym Zasłużonych dla Kultury Ukrainy – profesor Ludmiły Szumskiej i Ludmiły Kostenko, prezentując przewyborny repertuar polskich i ukraińskich pieśni ludowych.

Bogatą paletę artystyczną zaprezentowały też: zespół polskiej pieśni „Gwiazdeczka” (kierownik artystyczny - Kateryna Rowenczyn), laureat ukraińskich i międzynarodowych konkursów - zespół taneczny „Wiktoria” (kierownik artystyczny – Wiktoria Wysznewa), zespół „Troiści muzycy” (kierownik artystyczny - Wołodymyr Kyszenko). Burzliwymi oklaskami witano też solowe występy młodych i utalentowanych wykonawców Serhija Juskewycza i Witaliny Dańszynej.


Patriotyczną pieśń z okresu Powstania Styczniowego roku 1863 „Sygnał” wykonuje Młodzieżowy Chór „Switycz”

Perłą festiwalowego programu stał się występ połączonej orkiestry instrumentów ludowych Wydziału Kultury i Sztuki NDU im. M. Gogola i Nieżyńskiej Szkoły Kultury i Sztuki im. Marii Zańkowieckiej pod kierownictwem artystycznym zasłużonego artysty Ukrainy – dyrygenta Mikołaja Szumskiego.

W swoim wystąpieniu Ambasador Polski Jan Piekło m.in. podkreślił: „Miło mi, że społeczność polska sprawuje tak piękną i chlubną sprawę, sprzyjającą rozwojowi kultury polskiej w mieście. Cieszy mnie, iż ma ona również dobre, otwarte stosunki z władzami miasta i to jest właśnie to, ku czemu powinniśmy dążyć w ukraińsko-polskich stosunkach, zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i kulturalnym”.

W finale świątecznego programu Feliksa Bielińska wyraziła szczerą wdzięczność polskim gościom, którzy zawitali do Nieżyna, podziękowała władzom miasta za okazywane wparcie działalności Stowarzyszenia i w szczególności wszystkim obecnym, którzy przyszli na to polskie święto, by podzielić się radością z Polakami Nieżyna.

Andżelika Płaksina

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України