Dziś: poniedziałek,
21 maja 2018 roku.
Przegląd do nr 567 – maj 2018 r.
Archiwum 2017
Zakończenie roku szkolnego
W perspektywie nowe plany na lato!

Drugi z rzędu rok szkolny Polskiej Szkoły Sobotniej działającej w ramach Związku Polaków w Borodiance przeminął bardzo szybko i 28 maja w uroczystej atmosferze odbyło się jego zakończenie.

Ubiegły rok szkolny obfitował w wiele ciekawych wydarzeń i imprez, wśród których w pamięci zapadły szczególnie: obchody Dnia Świętego Mikołaja, Boże Narodzenie z dekorowaniem choinki, kolędami i świątecznymi wierszami, , Spotkanie Wielkanocne i zmagania o najpiękniejszy koszyk wielkanocny, jak też pamiętne obchody Dnia Języka Ojczystego , czy uczestnictwo w IV Ogólnoukraińskim Dyktandzie z Języka Polskiego. Najgłówniejszym wydarzeniem było zorganizowanie swego dziecięcego teatru przy Szkole Sobotniej. Stworzono zestawy dekoracji, ruchomą scenę i zakupiono sporą ilość kostiumów.

W ciągu tego roku dzieci w znacznym stopniu opanowały język polski i zapoznały się z literaturą, historią, tradycjami i kulturą Polski, o czym można było przekonać się naocznie oglądając zaprezentowany przez nich program w dniu uroczystego zakończenia roku.

Uczniowie zaprezentowali kompozycję literacko-poetycką, a na deser pokazano gościom teatralne przedstawienie oparte na bajce Juliusza Tuwima „Rzepka”, wyreżyserowane przez nauczycielkę Tetianę Ławrynenko.

Zakończenie roku szkolnego zaszczycili swoją obecnością Klaudia Tenoudji attaché konsulatu RP w Kijowie, kierownik referatu ds. Współpracy z Polakami na Ukrainie oraz Antoni Stefanowicz prezes ZPU - przekazując dzieciom prezenty i życząc wspaniałego odpoczynku latem.

Prezes Związku Polaków w Borodiance Arseniusz Milewski podziękował za regularnie okazywane wsparcie Ambasadzie RP na Ukrainie, działaczom Związku Polaków na Ukrainie oraz władzom lokalnym, w tym osobiście merowi Borodianki - Ołeksandrowi Sacharukowi i wiceprezesom Związku Polaków w Borodiance - Walentemu Kowalskiemu i Wierie Szaszenko. Wszystkim uczniom wręczył też świadectwa ukończenia klasy i upominki.

Dzień ten był szczególny i zapewne głęboko zapadnie w pamięci wszystkich obecnych.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України