Dziś: czwartek,
23 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Witryna
Uroczystości w dniu Święta Wojska Polskiego na cmentarzu w Bykowni

W dniu Święta Wojska Polskiego Ambasador RP w Kijowie Jan Piekło, deputowany parlamentu ukraińskiego Mykoła Kniażyckyj, żołnierze WP i SZ Ukrainy, konsul generalny RP Tomasz Dederko oraz miejscowi Polacy złożyli kwiaty w Bykowni.

Z przemówienia ambasadora Jana Piekło: "Serdecznie chcę podziękować naszym ukraińskim przyjaciołom, którzy do nas dzisiaj przyszli, aby pokazać, że to jest nasza wspólna sprawa. Bitwa Warszawska pokazała, że jeżeli Polacy z Ukraińcami są razem, to są w stanie dokonywać rzeczy niemożliwych. (...) Cud nad Wisłą, jako nazwa świadczy o tym, że zwycięstwo było prawie niemożliwe. Określenie to odbiera jednak zasługę geniuszu Marszałka Józefa Piłsudskiego i innych dowódców, którzy doprowadzili wtedy do wygranej w bitwie decydującej o losach naszego kraju. (...) Myślę, że dziś tu w Bykowni, na Ukrainie i tam w Warszawie gdzie ulicami przeszedł oddział ukraińskich żołnierzy z Brygady Polsko-Litewsko-Ukraińskiej, umiemy pokazać trwanie koncepcji, która kiedyś łącząc nas razem pozwoliła Rzeczypospolitej trwać i obronić niepodległość. Dziękuję, że Państwo tutaj z nami są i jestem głęboko wzruszony, że to właśnie ja mogę tutaj razem z Państwem być. Powinniśmy być dumni z tego zwycięstwa, z tego bohaterstwa i z tego, że mamy armię, która jest silna i która obecnie pomaga w szkoleniu ukraińskich żołnierzy. (...)."

(Strona internetowa Ambasady RP w Kijowie)

Dziennik Kijowski