Dziś: sobota,
15 grudnia 2018 roku.
Przegląd do nr 580 – grudzień 2018 r.
Archiwum 2017
Gdzie bije polskie serce
SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI

24 sierpnia 2017 roku Narodowy Rezerwat Historyczny i Kulturowy „Bykowiańskie Mogiły”. przyjmował uczestników XVII Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. Gloryfikatorzy męstwa i bohaterstwa, którzy przybyli tu z różnych zakątków Polski uczcili pamięć pochowanych w bykowniańskim lesie Polaków i innych ofiar stalinowskich represji.

Już siedemnaście lat z rzędu polscy motocykliści odwiedzają miejsca powiązane ze śladami polskiego oręża i polskiej krwi, przelanej w Katyniu, Żytomierzu, Ostaszkowie, Winnicy i wielu innych miejscowościach na Wschodzie.

 Trasa Rajdu corocznie ulega nieznacznym zmianom. W tym roku przebiega ona przez terytorium Polski, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy i ogółem stanowi 7500 kilometrów.

Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni, będącym Czwartym Cmentarzem Katyńskim, gdzie spoczywają ofiary totalizmu z lat 1937-1941 uczestników rajdu spotykali przedstawiciele polskiej społeczności Kijowa. Przy świetle pochodni odbyła się Msza Święta, po której uczestnicy przedsięwzięcia złożyli wieńce kwiaty i zapalili znicze na wspólnych grobach w polskiej i ukraińskiej częściach cmentarza.

W swojej przemowie komandor i kapelan Rajdu Katyńskiego Dariusz Stańczyk, zaznaczył, że misją Rajdu Katyńskiego - zachować od niepamięci tragiczne miejsca historyczne, związane z polską historią oraz uhonorować poległych. Podziękował on również dyrekcji za przejawioną troskę o upamiętnienie niewinnie zamordowanych oraz okazywaną gościnność uczestnicy Rajdu corocznie odczuwają podczas odwiedzin Bykowni.

Do zabranych zwrócili się również Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w KIjowie Tomasz Dederko i dyrektor generalny Narodowego Rezerwatu Historycznego i Kulturowego „Bykowiańskie Mogiły” Bogdan Biliaszwskyj oraz prezes Związku Polaków Ukrainy Antoni Stefanowicz.

Bogdan Biliaszwskyj podkreślił doniosłość odsłonięcia przed światem całej prawdy o tragedii ukrywanej w Bykownia, a także przypomniał, że całkiem niedawno, gdyż 11 sierpnia, minęło właśnie 80 lat, od rozpoczęcia tragicznego wydarzenia, powiązanego z Polską i Polakami, - tak zwanej "polskiej operacji NKWD" - ludobójstwa, które utonęło w tym ogromie zbrodni czasu Wielkiego Terroru.  

Wiceprezes stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński Katarzyna Wróblewska akcentowała: „Poświęcenie wkładane w rajd jest warte tego, co przeżywamy i czego doświadczamy. Spotkania w drodze niezwykle budują, poszerzają wiedzę, wrażliwość i przemieniają horyzonty”.

Po Bykowni uczestnicy Rajdu wyruszyli do Żytomierza i Berdyczowa.

Olga OZOLINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України