Dziś: czwartek,
23 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Aktualności
Święto Sił Zbrojnych RP
W Kijowie uczczono Dzień Wojska Polskiego


14 sierpnia, w przededniu Dnia Wojska Polskiego przedstawiciele Ambasady RP na Ukrainie na czele z Ambasadorem PR na Ukrainie Janem Piekło uhonorowali żołnierzy Pierwszej Dywizji Piechoty im. Legionów Polskich, którzy zginęli w walkach o Kijów z Pierwszą Armią Konną

Przedstawiciele Polonii i placówek dyplomatycznych na czele z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Janem Piekło i Kierownikiem Wydziału Konsularnego Tomaszem Dederko odwiedzili z tej okazji miejsca związane z polskim orężem.

14 sierpnia kilkudziesięcioosobowa grupa Polaków rano spotkała się na kijowskim cmentarzu Bajkowa w miejscu pochówku polskich żołnierzy poległych w 1920 roku w walkach o Kijów. Jak mówił celebrujący modlitwę ks. Wiesław Pęski SAC, modlono się w intencji Wojska Polskiego, ale też braterstwa między narodami.

Temu tematowi przyjaźni i braterstwa poświęcona była również impreza, która odbyła się 12 sierpnia w Muzeum Cytadeli Kijowskiej Druga Kaponiera - miejscu kaźni powstańców styczniowych.


Dostojnicy polscy i miejscowi Polacy stolicy podczas obchodów Dnia Wojska Polskiego w Kijowie

15 sierpnia o godz.13:00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Wojska Polskiego w kijowskim kościele św. Aleksandra, po której nastąpiło uroczyste złożenie wieńców w Bykowni - miejscu pochówku tysięcy Polaków - ofiar stalinowskich zbrodni, w tym osób z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej.

Przedstawiciele Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „Zgoda”, do których dołączyli się i inni uczestnicy tej uroczystości, zaśpiewali tu polskie pieśni patriotyczne - "Pierwsza brygada", " Rozkwitały pąki białych róż", "Czerwone maki na Monte Cassino".

A 14 sierpnia o godz. 17:00 z okazji święta Polskiego Wojska w sali koncertowej stołecznego Domu Kino odbył się jeszcze uroczysty koncert muzyczny, zorganizowany przez Polsko-Ukraińskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie "Krynica".

Wszystkie te uroczyste wydarzenia zostaną długo w pamięci wielu ich uczestników.

Oleg KRYSIN
(p.o. prezesa KNKSP „Zgoda”)

Dziennik Kijowski