Dziś: czwartek,
23 listopada 2017 roku.
Przegląd do nr 555 listopad 2017 r.
Witryna
Będą konsultacje
W imię uelastycznienia modelu dwujęzycznej edukacji

17 października w Kijowie Minister Edukacji Narodowej Polski Anna Zalewska przeprowadziła rozmowę z Minister Edukacji Ukrainy Lilią Hrynewycz (na zdjęciu ) na temat niedawno przyjętej nowej ustawy oświatowej Ukrainy. Polska chce, by jej mniejszość polska zamieszkała na Ukrainie miała zagwarantowane prawo do nauki w języku ojczystym.

Ustawa mówi, że mniejszości narodowe na Ukrainie mają zagwarantowane prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych. Na późniejszym etapie głównym językiem wykładowym ma być jednak ukraiński. Szkoły mniejszości narodowych, gdzie większość przedmiotów jest wykładana obecnie w językach tych mniejszości, będą musiały przejść na ukraiński.

Strony ustaliły, że przedstawiciele rządów Polski i Ukrainy w najbliższym czasie podpiszą deklarację, która będzie potwierdzeniem umów dwustronnych i międzynarodowych gwarantujących mniejszościom narodowym na Ukrainie prawo do nauczania w języku ojczystym. „Ta deklaracja ma uspokoić Polaków żyjących na Ukrainie i uczących się języka ojczystego, że prawo gwarantuje im nauczanie w tym języku” – powiedziała po spotkaniu Anna Zalewska


O aktualnym stanie nauczania języka polskiego na Ukrainie delegacja z Polski na czele z minister Anną Zalewską rozmawiała w siedzibie Związku Polaków na Ukrainie

Z kolei ukraińska minister wyjaśniła, że wątpliwości strony polskiej wywołał zapis ustawy mówiący o tym, że część przedmiotów w szkołach podstawowych i średnich „może być” wykładana w języku mniejszości narodowych, czyli – w tym przypadku – po polsku. W przygotowywanej deklaracji znajdzie się zapewnienie, że prawo do nauczania w szkołach w języku polskim będzie „zagwarantowane”. Odpowiedni wpis na ten temat ma się też znaleźć w nowej ukraińskiej ustawie o szkolnictwie średnim.

We wrześniu o nowej ustawie rozmawiał podczas wizyty na Ukrainie polski wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki. Polskie MSZ przekazało w komunikacie, że proces zmian ukraińskiej ustawy o oświacie był mu znany od początku, a „strona ukraińska podkreślała konsekwentnie, że celem ustawy [...] nie jest rugowanie języków mniejszości narodowych”.

Ambasador Polski w Kijowie Jan Piekło powiadomił, że w końcu października planowane jest we Lwowie konsultacyjne spotkanie („Okrągły Stół”) przedstawicieli Ministerstwo Edukacji Ukrainy z przedstawicielami mniejszości polskiej, poświęcone omówieniu wątpliwości związanych z nową ukraińską ustawą o oświacie.

Przed spotkaniem z Ministrem Oświaty i Nauki Ukrainy Lilią Hrynewycz przebywająca w Kijowie Minister Edukacji Narodowej RP Anna Zalewska zawitała do siedziby Związku Polaków na Ukrainie oraz do kijowskiego biura Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

KOS

Dziennik Kijowski