Dziś: czwartek,
23 maja 2019 roku.
Przegląd do nr 591 – maj 2019 r.
Witryna
Zgromadzenie Parlamentarne
„Ukraina cały czas jest na froncie”


Wiceprzewodnicząca Rady Najwyżej Ukrainy Oksana Syrojid i wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki podczas XI sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy

Współpraca polsko-ukraińska w dziedzinie bezpieczeństwa w związku z agresywną polityką Rosji, euroatlantyckie aspiracje Ukrainy oraz kwestie dotyczące wspólnej historii były tematem zakończonej 7 marca w Kijowie XI sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy.

Polskiej delegacji przewodniczył wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. W jej skład weszli także posłowie Małgorzata Gosiewska, Tomasz Lenz, Cezary Grabarczyk, Stanisław Pięta, Maria Zuba i Tomasz Rzymkowski oraz senator Grażyna Sztark.

W trakcie wizyty polscy parlamentarzyści odwiedzili miejscowości leżące przy strefie konfliktu między ukraińskimi siłami rządowymi a prorosyjskimi separatystami w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Byli m.in. w Majorsku, który jest punktem kontrolnym między obszarami znajdującymi się pod kontrolą ukraińskich władz a Gorłówką koło Doniecka, opanowaną przez siły separatystów.

„To bardzo ważne doświadczenie, bo jesteśmy w Kijowie, we Lwowie, w innych miastach – wczoraj byliśmy w Charkowie – gdzie życie toczy się z pozoru normalnie, ale przecież Ukraina cały czas jest na froncie i wciąż tam giną żołnierze, są ranni, więc myślę, że politycy, nie tylko polscy, ale i europejscy powinni zobaczyć to miejsce i tę sytuację i namacalnie się przekonać, że Ukraina wciąż broni Europy” – powiedział dziennikarzom przewodniczący polskiej delegacji, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Ze strony ukraińskiej obradom XI sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Ukraina przewodniczyła wiceszefowa Rady Najwyższej Oksana Syrojid. Spotkanie zakończyło się podpisaniem wspólnego oświadczenia, którego tekst opublikowano na stronie internetowej parlamentu w Kijowie:  https://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/54985.pdf

Debata koncentrowała się wokół tematów kontroli parlamentarnej nad sektorem obrony i współpracy parlamentów w celu zwiększenia kompatybilności sił zbrojnych.

Uczestnicy zgromadzenia potwierdzili w nim m.in., że dialog na szczeblu parlamentarnym jest ważną częścią wzmacniania partnerstwa strategicznego między dwoma państwami oraz że skomplikowane kwestie między nimi powinny być rozwiązywane w duchu powagi i wzajemnego zrozumienia opartego na prawdzie.

Zaapelowali także do rządów dwóch krajów o realizację wspólnych projektów, wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne w regionie bałtycko-czarnomorskim i służących rozwojowi współpracy przemysłów obronnych.

Wśród omawianych kwestii była też zagraniczna pomoc rozwojowa i humanitarna na rzecz wschodniej Ukrainy oraz osób wewnętrzne przesiedlonych. Zwrócili się też m.in. o realizację projektów infrastrukturalnych, które ułatwiłyby podróżowanie między Polską i Ukrainą.

W oświadczeniu podkreślono, że stanowisko Polski dotyczące odnowienia integralności terytorialnej Ukrainy pozostaje niezmienne, a Rosja powinna powstrzymać agresję wobec tego kraju i zakończyć okupację ukraińskiego Krymu oraz części Donbasu. Parlamentarzyści opowiedzieli się jednocześnie za utrzymaniem sankcji wobec Rosji. Do wspólnej deklaracji wniesiono też zapis o poparciu dla dążeń Ukrainy do członkostwa w UE i NATO.

Strony oświadczenia wskazały na „konieczność kontynuacji dialogu historycznego z uwzględnieniem wspólnych fundamentów kulturowych oraz różnic, istniejących między dwoma narodami”.

„Szacunek dla cywilizacji europejskiej i dbałość o zachowanie chrześcijańskich korzeni naszych narodów wymagają wzajemnej współpracy także na arenie instytucji europejskich. Poszanowanie prawdy historycznej, pamięci o poległych i zabitych, a także pragnienie wychowania przyszłych pokoleń w duchu pokoju powinny być dla naszych narodów wspólną wartością” – czytamy w dokumencie.

Kolejna, XII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy odbędzie się jeszcze w tym roku w Polsce – poinformowano po spotkaniu w Kijowie.

KOS wg PAP

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України