Dziś: środa,
19 lutego 2020 roku.
Przegląd do nr 609 – luty 2020 r.
Witryna
Nagroda "Rz" im. Jerzego Giedroycia: Dziedzictwo wielu narodów

Mykoła Kniażycki, ukraiński dziennikarz i deputowany, oraz Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, zostali uhonorowani za działalność na rzecz dobra wspólnego.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України