Dziś: środa,
01 kwietnia 2020 roku.
Przegląd do nr 612 – marzec 2020 r.
Witryna

W ciepłej, rodzinnej atmosferze, 13 grudnia, w kijowskim kościele pw. św. Mikołaja przebiegało spotkanie opłatkowe sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Kwiatkowskiego z Ordynariuszem Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej bpem Witalijem Krywickim, Ambasadorem RP na Ukrainie Bartoszem Cichockim, kierownik WK ambasady RP w Kijowie Dorotą Dmuchowską, ks. proboszczem Parafii św. Mikołaja Andrzejem Rak OMI oraz przedstawicielami społeczności polskiej Kijowskiego Okręgu Konsularnego.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України