Dziś: wtorek,
02 czerwca 2020 roku.
Przegląd do nr 616 – maj 2020 r.
Witryna
Nasze święto!
JEST NAS MILIONÓW DWADZIEŚCIA!

Nas – czyli osób mieszkających poza granicami kraju, rozsianych po całym świecie i przyznających się do polskich korzeni.

Od 2002 roku corocznie 2 maja obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą – polskie święto ustanowione w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach. Jego celem jest umacnianie poczucia jedności wszystkich rodaków i pomoc w zachowaniu świadomości narodowej. 

Największa Polonia za granicą żyje w Stanach Zjednoczonych – ponad 10 mln osób. Drugim, co do liczebności, skupiskiem są Niemcy – ponad 2 mln. osób, następnie Brazylia – ok. 1,9 mln osób. Liczna Polonia zamieszkuje Francję i Kanadę.

Żyją też Polacy na Wschodzie – ci, którzy nigdy nie opuścili Polski. Znaleźli się poza granicami na skutek powojennego przesunięcia granic. Najwięcej Polaków mieszka do dziś na Białorusi, Litwie i Ukrainie.

Małe grupy polonijne żyją nawet w takich regionach świata jak: Oceania, Birma, Katar, Nepal, Salwador, Trynidad, Surinam, Antyle Holenderskie, Barbados, Mali czy Antarktyda (polska stacja badawcza). Zakłada się, że nie ma na świecie państwa, w którym nie mieszka chociażby jeden Polak. Łącznie, jak się szacuje, poza Polską mieszka około 21 milionów Polaków i osób polskiego pochodzenia

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą Zarząd Główny Związku Polaków Ukrainy i Kolegium Redakcyjne „Dziennika Kijowskiego” składa ponad 20 milionom Polaków najserdeczniejsze życzenia. Niech bycie Polakiem, będzie dla nas zawsze powodem do dumy.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України