Dziś: środa,
30 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Witryna
Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy wezwało rządy do realizacji wspólnych projektów


Spotkanie ze względu na sytuację epidemiczną miało charakter wideokonferencji. Stronie polskiej przewodniczył wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, a delegacji ukraińskiej ambasador Ukrainy  w Polsce Andrij Deszczyca

Przed Ukrainą i Polską nie ma innej ścieżki niż rozwój dobrosąsiedzkich, równorzędnych i wzajemnie korzystnych stosunków o charakterze strategicznym - oznajmiła podczas otwarcia posiedzenia wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk, która przewodniczyła rozmowom ze strony ukraińskiej.

Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy, które zebrało we wtorek, wezwało rządy obu krajów do realizacji wspólnych projektów w dziedzinie infrastruktury, w tym na granicy - poinformowała wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk.

W trakcie spotkania, które odbyło się w formie wideokonferencji, poruszono m.in. tematy walki z pandemią koronawirusa, współpracy w dziedzinie infrastruktury, energetyki, bezpieczeństwa, sfery humanitarnej, oświaty, dialogu historycznego i ukraińskich migrantów zarobkowych - przekazała wiceprzewodnicząca Rady po zakończeniu posiedzenia. Jak dodała, Zgromadzenie Parlamentarne wezwało rządy obu krajów do realizacji wspólnych projektów w dziedzinie infrastruktury, w tym granicznej.

- Polska to nasz strategiczny partner na drodze do Unii Europejskiej i NATO - podkreśliła Kondratiuk, dziękując Warszawie za poparcie w związku z niedawną decyzją Sojuszu o nadaniu Ukrainie statusu członka Programu Rozszerzonych Możliwości NATO.

Parlamentarzystka wyraziła nadzieję, że sytuacja związana z pandemią pozwoli na to, by ukraińska delegacja złożyła w październiku wizytę w Polsce i wzięła tam udział w kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego.

- Była to dobra okazja do przeglądu spraw z obu stron, agendy dwustronnej, ale też międzynarodowej, ponieważ rozmawialiśmy dużo o bezpieczeństwie - powiedział po spotkaniu polskim dziennikarzom ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Ambasador przekazał, że na posiedzeniu uwagę poświęcono kwestiom historycznym i oświatowym. Jak wyjaśnił, podnoszono m.in. sprawę polskiej szkoły w Mościskach, a także kwestię dostępu do podręczników czy zatrudniania nauczycieli z Polski w szkołach polskiej mniejszości narodowej.

- Dużo uwagi poświęciliśmy wymianie handlowej i inwestycjom, których poziom obecnie nikogo nie zadowala, a dojdą jeszcze do tego skutki epidemii Covid-19 - dodał dyplomata.

Ze strony polskiej XII sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy przewodniczył wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Było to pierwsze posiedzenie tego forum w obecnej kadencji ukraińskiego parlamentu, która rozpoczęła się latem ubiegłego roku.

Źródło: PAP

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України