Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Witryna
Zbigniew Rau nowym Ministrem Spraw Zagranicznych RP

Nauczyciel akademicki i profesor nauk prawnych Zbigniew Rau został powołany na stanowisko szefa polskiej dyplomacji. Od lat związanym jest z Uniwersytetem Łódzkim. Jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnej nominacji Z. Rau mówił, że polska polityka zagraniczna prowadzona jest w sposób dobry i należy ją kontynuować.

W latach 1981-1995 był wykładowcą i stypendystą licznych uniwersytetów zagranicznych (m.in. brytyjskich, amerykańskich i niemieckich). Od 1995 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie kieruje Katedrą Doktryn Polityczno-Prawnych.

W okresie PRL związany z opozycją demokratyczną, od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”.

W 2005 r. uzyskał mandat senatora. W latach 2015-2019 sprawował urząd wojewody łódzkiego. W wyborach parlamentarnych w 2019 r. został wybrany posłem. W Sejmie IX kadencji sprawował funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.

(premier.gov.)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України