Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Witryna
Od Redakcji „DK”
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W DOMU KAŻDEGO OBYWATELA UKRAINY

29 lat temu Ukraina, po stuleciach walk o niezawisłość, rozpoczęła nowy etap swojej historii. Po sierpniowym zamachu stanu w Moskwie, w obliczu niebezpieczeństwa, które wyłoniło się nad Ukrainą i kontynuując tysiącletnią tradycję budowania państwa, 24 sierpnia 1991 roku, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Najwyższej Republiki, została proklamowana niepodległość i utworzenie niezależnego państwa - Ukrainy.

Oznaczało to, że państwo ukraińskie ma własne niepodzielne i nienaruszalne terytorium, na którym obowiązują Konstytucja i prawo Ukrainy. Samodzielnie dba i chroni swoją państwowość, gwarantuje wszystkim obywatelom prawa i wolności, suwerennie zarządza gospodarką, zasobami naturalnymi, ma własny system monetarny i walutowy, prowadzi politykę międzynarodową i ustanawia stosunki z sąsiadami, rozwija naukę, edukację, kulturę.

Warto przypomnieć, że Polska w 1991 roku jako pierwszy kraj na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Od tego czasu z obu stron podjętych zostało wiele działań na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej oraz szereg posunięć na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania.

Lata niepodległości obu krajów to polsko-ukraińska współpraca gospodarcza, wymiana handlowa, inwestycje. Polskie firmy pracują na Ukrainie, ukraińskie w Polsce. Do Polski przybywają studenci, ludzie kultury, samorządowcy. Setki tysięcy pracowników z Ukrainy pracuje legalnie w Polsce. Na Ukrainie wzrasta prestiż języka polskiego i polskiej kultury. To wspaniale, że dzisiaj Polacy i Ukraińcy mogą wspólnie świętować ten wielki dzień jednego z dwóch bratnich narodów i budować wspólnie pamięć historyczną.

Nie ulega jednak wątpliwości, że przed ludźmi dążącymi do trwałego zbliżenia naszych krajów nadal jest jeszcze niemało do zrobienia, aczkolwiek wierzymy, że rozpoczęty dziś rok, poprzedzający historyczny jubileusz – 30-lecia niepodległości Ukrainy, przyniesie nowe pozytywne rezultaty na niwie wzmocnienia międzynarodowego autorytetu państwa ukraińskiego i zdecydowanie pozytywnych relacji dobrosąsiedzkich.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України