Dziś: czwartek,
25 lutego 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

Współpraca gospodarcza

Na początku lutego 2021 r. przebywający w Warszawie wicepremier, minister reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy Ołeksij Reznikow spotkał się z prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jackiem Piechotą.

Prezes Piechota poinformował wicepremiera Reznikowa o działaniach, jakie Izba podejmuje dla wsparcia polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawił inicjatywy Izby na rzecz ustanowienia relacji między portami w Gdańsku i Odessie. Wskazał sprawy, które zdaniem przedsiębiorców utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej i wymiany handlowej. Jacek Piechota opisał wsparcie Izby dla procesu decentralizacji w Ukrainie, w tym projekt realizowany w ramach Polskiej...

Czytaj więcej         
 
POLSKO-UKRAIŃSKI PORTAL GOSPODARCZY E-DIALOG

Polska planuje odsprzedać krajom Partnerstwa Wschodniego UE, w tym Ukrainie, oraz krajom z Bałkanów 4 mln dawek szczepionki AstraZeneca. W trzecim etapie szczepienia przeciwko koronawirusowi, Polska zapewni szczepienie wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w niej legalnie.

Wiadomość o odsprzedaży szczepionki podał PAP wiceminister zdrowia RP Maciej Miłkowski. Z jego wypowiedzi dowiedzieliśmy się, że:

  • Polska kupiła 20 mln dawek szczepionki AstraZeneca, z czego 16 mln przewidziano wykorzystać w Narodowym Programie Szczepień, zaś 4 mln dawek przeznaczono na odsprzedaż krajom Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów, m.in. Ukrainie (1,2 mln szczepionek). Jednak konkretne...

Czytaj więcej         
 
Upamiętnienia

Pod przewodnictwem i w obecności Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Mieczysława Mokrzyckiego, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosza Cichockiego, ordynariusza diecezji charkowsko-zaporoskiej biskupa Pawła Honczaruka, biskupa pomocniczego diecezji charkowsko-zaporoskiej Jana Sobiły, ordynariusza egzarchii donieckiej Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego biskupa tytularnego Stefana Menioka, Konsula Generalnego RP na Ukrainie w Charkowie Piotra Stachańczyka, kierownika Wydziału Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej w Konsulacie Generalnym w Charkowie Konsula Michała Banasia przedstawicieli władz miasta i obwodu zaporoskiego na czele z przewodniczącym Zarządu...

Czytaj więcej         
 
Polska wyjdzie z kryzysu związanego z pandemią z mniejszą liczbą blizn niż wiele innych krajów.


Autor: Ángel GURRÍA  - sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD

Przed pandemią wyniki gospodarcze Polski były znakomite: poziom życia szybko zbliżał się do poziomu najbardziej rozwiniętych krajów w gronie OECD, a stopy bezrobocia i ubóstwa były na historycznie niskich poziomach, znacznie poniżej średniej OECD. Jednakże, jak wszędzie, kryzys COVID-19 gwałtownie zakłócił ścieżkę rozwoju kraju. Jak dotąd Polska radziła sobie dobrze w ograniczaniu strat gospodarczych i spodziewamy się, że w tym roku...

Czytaj więcej         
 
Czechy, Słowacja i Słowenia pozostały peryferiami Wiednia i Berlina, natomiast Polska, Węgry, kraje bałtyckie i Bałkany mają znacznie większą swobodę w kształtowaniu swojej przyszłości gospodarczej.


Autor:
Prof. Salvatore BABONES - amerykański socjolog, profesor University of Sydney. Ostatnio wydał „The New Authoritarianism: Trump, Populism, and the Tyranny of Experts”.

Dla krajów Europy Wschodniej wyzwaniem nie jest reintegracja, lecz rozwój de novo. Mają one możliwość zbudowania niezależnych gospodarek,...

Czytaj więcej         
 
Wręczenie nagród laureatom I edycji konkursu reportażu rodzinnego im. Mirosława Rowickiego

W roku ubiegłym pożegnaliśmy Mirosławowa Rowickiego – wydawcę i redaktora „Kuriera Galicyjskiego. Jego imię nosi teraz ogłoszony przez Amba­sadę RP w Kijowie i adresowany do młodzieży Konkurs Reportażu Rodzinnego, pragnieniem którego jest zachowanie w polskich rodzinach pamięci o przodkach i umocnienie międzypokoleniowych więzi.

Wręczenie nagród laureatom i edycji konkursu reportażu rodzinnego im. Mirosława Rowickiego odbyło się we Lwowie, Żytomierzu, Zaporożu i Kijowie.

We Lwowie Konsul Generalny RP Eliza Dzwonkiewicz w obecności zespołu redakcyjnego  gazety „Kurier Galicyjski” wręczyła I nagrodę   zwycięzcy Konkursu...

Czytaj więcej         
 

Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki gościł delegację Werchownej Rady do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) z Mariją Mezencewą na czele, ambasadorów Łotwy Jurisa Poikānsa, Estonii Kaimo Kuuska, Litwy Valdemarasa Sarapinasa i chargé d’affaires Gruzji Dawida Boczoriszwilego.

Uczestnicy spotkania omówili perspektywy współpracy na forum ZPRE m.in. w obliczu prześladowania Tatarów Krymskich, zbrodni wojennych na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, przemocy wobec pokojowych demonstracji na Białorusi, budowy Nord Stream 2 oraz aresztowania Aleksieja Nawalnego.

Czytaj więcej         
 

22 stycznia  Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki i attaché obrony kmdr Maciej Nałęcz oddali w Twierdzy Kijowskiej cześć pamięci Powstańców Styczniowych w 158. rocznicę początku zrywu przeciwko uciskowi carskiemu. . Pod krzyżem upamiętniającym represje wobec przywódców powstania na terenach dzisiejszej Ukrainy złożony został biało-czerwony...

Czytaj więcej         
 
Turystyczne złoto Polski!

Pozamykał nas w domach ubiegły rok, pokrzyżował wakacyjne plany, zmusił do rezygnacji z dawno wymarzonych podróży. Ucierpiały nasze przyzwyczajenia, zmienił się sposób pracy, zmieniły i warunki dla wypoczynku. Mówią, zdrowie i życie najważniejsze, na powrót do dawnego życia przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Taka jednak natura człowieka, że każdy problem stara się jakoś rozwiązać. Tym sposobem, miniony rok okazał się powrotem do lokalnych wojaży, poznawania rodzimych stron, co to jeszcze niedawno wydawały się mało atrakcyjne, bycia „turystą we własnym mieście”, do czego zachęcał na przykład Kraków. Przymknięte granice, administracyjne ograniczenia, obawa przed chorobą...

Czytaj więcej         
 


Paczki dla
polskich seniorów z Kijowa przekazała płk Agnieszka Malczewska, zastępca attaché obrony wraz z panią ambasadorową Moniką Kapą-Cichocką

Aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmusza wiele osób do pozostania w ścisłej izolacji. Choć zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą w tym roku zupełnie inne niż te, które przeżywaliśmy do tej pory, ale magia świąt...

Czytaj więcej         
 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України