Dziś: czwartek,
22 sierpnia 2019 roku.
Przegląd do nr 598 – sierpień 2019 r.
Wieści z Polski

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP wstrzymuje (jednak może wrócić do nich po jesiennych wyborach) prace nad korektą wyglądu herbu i flagi Polski. Orzeł Biały, choć będzie bazował na cały czas obowiązującym wzorze Zygmunta Kamińskiego z 1927 roku, złote powinien mieć całe nogi, aż do linii piór, a nie tylko szpony, jak obecnie. W koronie planowano stworzenie prześwitów, a skrzydła, które obecnie wcale nie są identyczne, miały stać się lustrzanymi odbiciami.

Pochodzące jeszcze z czasów PRL przepisy mówią o "liczbowych współrzędnych bieli i czerwieni w tzw. przestrzeni barw CIELUV". Jednak te współrzędne były opracowane dla tkanin wełnianych. Na bawełnianych, gdy się je odwzoruje, zamiast bieli powstaje kolor jasnoszary, a zamiast czerwonego – buraczkowy. Ustawa miała, więc określić barwy narodowe we współcześnie używanych paletach. W opinii...

 
Ku chwale Niepodległej

Zakończyły się organizowane na Zamku Królewskim  w Warszawie  XXVII. Targi Książki Historycznej. Istnieją one  od początku lat 90. i są najważniejszą spośród imprez o charakterze historyczno-księgarskim, gromadząc każdego roku około 30 tysięcy ludzi. Książki historyczne – naukowe, popularnonaukowe, ale też historyczna beletrystyka – trafiają niekiedy na listy bestsellerów, są zauważane przez krytyków, dziennikarzy i dostają główne nagrody.

Kiedyś odbywały się w Centralnej Bibliotece Wojkowej, obecnie rozgościły się we wspaniale odrestaurowanym i oddanym do użytku w 2009 roku, podziemnym fragmencie Zamku Królewskiego, w Arkadach Kubickiego. Tam właśnie ponad 200 wydawców przygotowało w tym roku swoje stanowiska sprzedażowe. Są, wśród nich wielkie wydawnictwa ogólnopolskie, placówki naukowe, muzea, fundacje. Poza sprzedażą, codziennie ...

 
Atrakcyjna turystycznie

Polska jest liderem pod względem liczby turystów w Europie Środkowej i Wschodniej. W ubiegłym roku do Polski przybyło 18,3 mln turystów zagranicznych, a zatem wyprzedza ona takie kraje, jak Chorwacja, która przyciąga rocznie 13 mln turystów z zagranicy, Czechy ok. 9 czy Rumunię z nieco ponad 10 mln i Albanię z ok. 4 milionami turystów. Przy czym liczba odwiedzających Polskę turystów już przewyższa Portugalię (11 milionów turystów), Szwajcarię (11 milionów) i Norwegię (6 milionów), które są popularnymi kierunkami turystycznymi.

Co prawda daleko jej jeszcze do takich turystycznych gigantów jak np. Francja, którą odwiedza 82 mln turystów.

Polska jest nie tylko atrakcyjna dla turystów z Europy, ale została zauważona również przez turystów z rynków o wielkim potencjale turystycznym – na przykład z Chin czy Bliskiego...

 
  • Poza granicami Polski mieszka blisko 20 mln osób, które przyznają się do polskich korzeni. Polacy są jedną z największych diaspor na świecie!
  • Najwięcej przedstawicieli Polonii, szacunkowo – ok. 9,6 mln osób mieszka w USA.
  • Kraje, w których znajduje się najwięcej ośrodków języka polskiego i szerzenia wiedzy o Polsce to z kolei: Ukraina, Niemcy, Wielka Brytania, USA i Białoruś.
  • Na świecie 45 milionów ludzi posługuje się językiem polskim, co czyni go 26. najczęściej używanym językiem
  • Niemcy są ulubioną metą emigracyjną Polaków. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba Polaków, którzy osiedlili się w Niemczech wzrosła o kilkanaście procent. Jak wynika z raportu Urzędu Statystycznego w Wiesbaden za 2017 rok w RFN mieszka 783 tys. obywateli Polski mających wyłącznie polskie...

 
Związki mieszane


Łodzianka Julia Jerzyńska z Antonem Ostrowskim są razem od pięciu lat i wychowują dziesięciomiesięczną córeczkę (fot.
Grzegorz Gałasiński)

Coraz więcej obywateli Polski bierze ślub z obcokrajowcami. To przeważnie związki małżeńskie zawierane przez Polaków z Ukrainkami.

Z danych GUS wynika, że w ostatnich latach liczba ślubów między Polakami a obywatelami innych państw poszła w górę aż o 37,8 proc. – z 3367 w...

 
Bezpieczeństwo energetyczne

Operatorzy gazociągów przesyłowych z Polski i Ukrainy, odpowiednio Gaz-System i PJSC Ukrtransgaz, zakończyli prace nad studium wykonalności dla połączenia integrującego sieci obu państw. Ma ono stanowić podstawę do podjęcia dalszych kroków dotyczących realizacji tej inwestycji.

Prace nad studium wykonalności zostały podsumowane na początku października we Lwowie. W ich trakcie podjęto ustalenia w zakresie technicznych i biznesowych założeń projektu.

Gaz-System podaje, że planowane połączenie polsko-ukraińskie zakłada budowę nowego gazociągu pomiędzy węzłami Hermanowice na terytorium Polski i Більче-Волиця na obszarze Ukrainy. Łączna długość gazociągu to około 112 km. Aby mogło prawidłowo funkcjonować niezbędne będzie wybudowanie tłoczni w Strachocinie, a także gazociągów: Hermanowice – Strachocina, Strachocina – Pogórska Wola, Pogórska Wola – Tworzeń i...

 
Główny Urząd Statystyczny podaje

Liczba wyjazdów turystycznych zrealizowanych przez gospodarstwa domowe wyniosła w 2017 roku 38,7 mln, to o 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej, co oznacza, że jedno gospodarstwo domowe uczestniczyło średnio w 2,9 wyjazdach - podał 1 sierpnia Główny Urząd Statystyczny

W ciągu roku mieszkańcy Polski odbyli 68,7 mln podróży, to o 6,8 proc. więcej niż w 2016 r. Przeważały podróże krajowe - 55,2 mln, z tego 32,4 mln to krótkookresowe (2-4 dni) i 22,9 mln trwające pięć dni lub dłużej.

Według GUS liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski w ubiegłym roku wyniosła 13,4 mln, przeważnie były to podróże trwające pięć dni lub dłużej (10,8 mln).

Prawie 61 proc. podróży krajowych stanowiły podróże krótkookresowe, podczas gdy ponad 80 proc. podróży zagranicznych było...

 
Postacie epoki

Sejm Polski „w uznaniu słowa i czynu wielkiego pisarza” przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Podkreślono w niej, że w przyszłym roku minie 100 lat od urodzin tego „jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX w. który z niezwykłą odwagą opisuje tragedię człowieka poszukującego moralnego ładu i prawdy”.

Pisarz, eseista, krytyk literacki, a także dziennikarz, żołnierz i działacz polityczny. Urodził się w spolonizowanej żydowskiej rodzinie. Podczas wojny był więźniem sowieckich łagrów. Jako żołnierz walczył u boku gen. Andersa m.in. pod Monte Cassino, za co otrzymał order Virtuti Militari. Współpracownik paryskiej "Kultury" i Radia Wolna Europa, zaangażowany w pomoc polskiej opozycji antykomunistycznej, ale przede wszystkim ceniony w ojczyźnie i na świecie autor książki "Inny świat. Zapiski sowieckie" - wstrząsających wspomnień dni pełnych...

 

Обласні і районні архіви, костельні архіви, архіви СБУ, РАЦСу, центральний статистичний комітет МВС, польські архіви, бази даних репресованих.

Що можна шукати? Метричні книги, свідоцтва про шлюб і хрещення, сповідальні списки, ревізькі казки, загальні переписи населення, Всеросійський поземельний і погосподарський перепис, місцеві переписи, шлюбні обшуки

http://agad.gov.pl

http://www.szukajwarchiwach.pl

http://www.imena.ua/blog/find-your-relatives/

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України