Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2012
Wiara
„Radujmy się!”

Mszę św. celebrował Ordynariusz Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej Ks. Arcybiskup Piotr Malczuk

Biało-czerwono i „majowo” było w katedrze pw. św. Aleksandra w Kijowie, podczas ostatniej w miesiącu kwietniu, niedzielnej Mszy św. W Uroczystość Dobrego Pasterza celebrowano tutaj Liturgię także z okazji I rocznicy beatyfikacji Bł. Jana Pawła II oraz Uroczystości NMP Królowej Polski, która jest jednocześnie Polskim Świętem Narodowym – Dniem Konstytucji 3 Maja.

Do stołecznej świątyni przybyli z tej okazji: JE Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin z Rodziną, przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego, działacze polonijni z Kijowa, Żytomierza, Białej Cerkwi i Różyna, pielgrzymi z Lubaczowa, działacze NSZZ „Solidarność” z Rzeszowa, grupa ministrantów z Poznania oraz niezwykle liczna grupa miejscowych katolików.

Mszę świętą celebrował Ks. Arcybiskup Piotr Malczuk w asyście duchownych, którzy wraz z pielgrzymami przybyli z Polski.

Homilię wygłosił Ksiądz Arcybiskup. Przypomniał w niej, że tegoroczne obchody Święta NMP Królowej Polski przypadają w 221. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto swój początek bierze w dalekim 1656 roku, kiedy to polski król Jan Kazimierz przed wizerunkiem MB Lwowskiej, Łaskawej, zawierzył cały Naród Polski matczynej opiece Maryi. Święto to zostało potwierdzone przez Papieży Piusa XI i Jana XXIII.

Ksiądz Arcybiskup mówił o szczególnym miejscu Matki Chrystusa w dziejach Polski, która „macierzyńską opieką otacza Kościół, jest Królową naszych serc i całego Polskiego Narodu”. „Dzisiejsza uroczystość ukazuje pełną wzniosłych wydarzeń przeszłość Polskiego Narodu, który doznawał przemożnej opieki swojej Pani i Królowej” – powiedział Ksiądz Biskup.

Spotkanie Rodaków na przykościelnym placu było doskonałą okazją do rozmów Spotkanie Rodaków na przykościelnym placu było doskonałą okazją do rozmów

Mówiąc o historycznym charakterze wydarzeń zbawczych, Ksiądz Arcybiskup przypomniał o roku 966, kiedy to polski władca Mieszko I wraz z całym narodem przyjął chrzest i w ten sposób „wprowadził Polskę do rodziny narodów chrześcijańskich”. „Od tego momentu Chrystus i Jego Matka idą przez wieki z Narodem Polskim” – powiedział Ksiądz Arcybiskup i przypomniał słowa najstarszej polskiej pieśni religijnej i Maryjnej, „Bogurodzicy”, która niezmiennie towarzyszy Polakom.

Ksiądz Arcybiskup przypomniał także o roku 1582, kiedy to do Częstochowy, na Jasną Górę, przywędrował obraz Czarnej Madonny. Matka Chrystusa została ogłoszona Królową Polski. „Ta świadomość pozwoliła przetrwać narodowi” – podkreślił Ksiądz Arcybiskup i dodał: „To jasnogórskie królowanie Maryi nie oznacza nic innego, jak obecność Matki wśród swego narodu”.

I chociaż na długie lata Polska znikła z mapy Europy, to Polski Naród zawsze miał dowody Matczynej Opieki Tej, Którą czcił jako swoją Królową. Polska odzyskała wolność a Naród Polski pod przewodnictwem Prymasa Wyszyńskiego odnowił Jasnogórskie Śluby.

Ksiądz Arcybiskup przypomniał, że Polacy po odzyskaniu w 1989 roku wolności politycznej mogą powtarzać za Juliuszem Słowackim:

Bogarodzico, Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boża,
Matka Boska, Ojczyzna,
Śpiew, dziedzictwo
To ojców naszych śpiew.
Wolności błyszczy zorza, Wolność
Wolności bije dzwon,
Wolności rośnie krzew.
Bogarodzico! Wolność, Śpiew
Wolnego ludu śpiew
Zanieś przed Boga tron.

Ksiądz Arcybiskup przypomniał, że Konstytucja 3 Maja gwarantowała sprawiedliwość społeczną, bowiem zbudowana została w duchu chrześcijaństwa, i podkreślił, że pierwiastek religijny zawsze odgrywał decydującą rolę w polskim życiu społecznym.
Ksiądz Arcybiskup zacytował także fragment wiersza Jana Nepomucena Kamińskiego:

Polak nie sługa, nie zna со to pany,
Nie da się okuć przemocą w kajdany,
Wolnością żyje do wolności wzdycha,
Bez niej jak kwiatek bez wody usycha.

I zadał pytanie: „Czy umiemy szanować i przeżywać odzyskaną wolność? Czy szanujemy państwo bytu narodowego?”. Zapytał o patriotyzm współczesnego obywatela. I podzielił się z uczestnikami swoimi wątpliwościami. „Chciałbym, aby o tym okresie historycznym ktoś kiedyś mógł napisać „Polska prawem i sprawiedliwością stoi”. O to się dziś z Wami modlę i proszę Królową Polski” – powiedział Ksiądz Arcybiskup. I zakończył swoją homilię słowami pieśni:

„Weź w opiekę naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały,
Maryjo!

Pod koniec Mszy świętej głos zabrał JE Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin, który nawiązując do słów Głównego Celebransa przypomniał, że początek maja niesie ze sobą całą serię świąt: Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Święto Flagi Narodowej, święto NMP Królowej Polski – Dzień Konstytucji 3 Maja. JE Ambasador podkreślił, że Święto Narodowe Polski to powód do szczególnej dumy dla Polaków Ukrainy, bo to właśnie tutaj, we Lwowie, król Jan Kazimierz zawierzył Naród Polski opiece Matki Bożej.

JE Ambasador zauważył, że w polskiej tradycji święta patriotyczne i religijne nierozerwalnie łączą się ze sobą. Tak właśnie jest w przypadku Dnia Konstytucji 3 Maja.

Relikwie Błogosławionego Jana Pawła IIRelikwie Błogosławionego Jana Pawła II

Pan Ambasador powiedział, że obcokrajowców dziwi fakt, że jako dzień radości Polacy obchodzą wydarzenie, które było niejako zapowiedzią rozbiorów i końcem I Rzeczypospolitej. „Ale to właśnie Konstytucja 3 Maja miała olbrzymie znaczenie dla utrzymania ducha narodowego i utrzymania poczucia suwerenności, niezależności narodu w trakcie rozbiorów” – podkreślił Pan Ambasador i dodał: „To dzięki niej przez 127 lat niewoli Polacy mieli poczucie, że Rzeczpospolita uległa nie własnej słabości a przemocy sąsiadów, i z tego poczucia czerpali siły do walki o odrodzenie, które nastąpiło”.

„Konstytucja 3 Maja była wielką kartą wolności narodów, które tworzyły Rzeczpospolitą. Wszystkich narodów. Świadomość tego pomału, pomału wraca. Staje się to Święto 3 Maja dniem szczególnym już nie tylko dla Polaków. Coraz bardziej ochoczo przypominają sobie o swoim wkładzie w to dzieło Litwini. Ale zwracają na to coraz większą uwagę także Białorusini i Ukraińcy. I słusznie, bo to było wspólne dzieło. To było dzieło posłów całej Rzeczpospolitej, którzy zjechali się do Warszawy ze wszystkich zakątków tego Państwa” – powiedział JE Ambasador Henryk Litwin.

Pan Ambasador zachęcił zebranych, aby pamiętali o mogiłach Rodaków, o tych „znakach historii”. Szczególnie zaś o mogiłach zapomnianych, o takich, jak te w Bykowni.

Na zakończenie swego wystąpienia JE Ambasador powiedział: „Radujmy się z osiągnięć!” a następnie w imieniu Księdza Arcybiskupa i swoim własnym zaprosił zebranych w kościele na spotkanie na placyku obok świątyni.

Na zakończenie uroczystości pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Piotra Malczuka odmówiono wspólnie Litanię do Błogosławionego Jana Pawła II. Następnie Ksiądz Arcybiskup udzielił zebranym błogosławieństwa relikwiami Bł. Jana Pawła II, które z tej okazji specjalnie przywieziono z Seminarium Duchownego w Worzelu. Wierni mieli okazję ucałowania relikwii.

A potem zebrani w kościele udali na przykościelny plac, gdzie poczęstowano ich polskim żurkiem i znakomitym bigosem. Poczęstunek, który był prezentem od Ambasady RP na Ukrainie, stał się doskonałą okazją do rozmów, dyskusji i radosnego świętowania w gronie Rodaków.

Dorota JAWORSKA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України