Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2012
Zimowy obóz językowy w Polsce
Na sankach z notesem

Chełm. Uczestnicy kursu języka polskiego tuż po uroczystym wręczeniu dyplomów

Mimo, że początek 2012 roku na Ukrainie nie był śnieżny, ale uczestnikom projektu „Dzieci i młodzież bez granic” nie tylko udało się pobawić się w śnieżki i pojeździć na sankach, ale, co więcej, przybliżyć sobie historię  i kulturę Polski i pogłębić swe znajomości z języka polskiego. 

Już od 2003 roku uczniowie Gimnazjum Słowiańskiego w Kijowie, biorą udział w międzynarodowym projekcie „Dzieci i młodzież bez granic”, który zainicjowała przewodniczącą Związku Polaków miasta Kijowa Anna Jurkowska.

Łącząc przyjemne z pożytecznym, dzieci podczas wypoczynku poznają kulturę, naukę, historię oraz sztukę Polski. Każdorazowo zwiedzając Polskę, uczymy się czegoś nowego, zawieramy nowe znajomości i każda podróż jest na swój sposób osobliwa i ciekawa.

Podczas zajęćPodczas zajęć

Nasz ostatni pobyt w Polsce w pierwszej połowie stycznia odbywał się w formacie obozu językowego, a na intensywne kursy nauczania języka Polskiego wyjechaliśmy tym razem do zimowej stolicy Polski - Zakopanego. Organizatorami kursu, z ramienia Związku Polaków Kijowa był Władysław Zwarycz, zaś przyjmowała nas Wyższa Szkoła  Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Tegoroczny zimowy obóz, zdaniem uczestników, po raz pierwszy odbywał się, na tak wysokim poziomie. Codziennie z grupą pracowali doświadczeni wykładowcy - Elżbieta Ćwir i Swietłana Palij. Pod ich pilną opieką dzieci chętnie uczyły się języka polskiego, poznawały historię i kulturę kraju. Dzięki organizatorom, wykładowcom i staraniom uczni, kurs przyniósł rewelacyjne rezultaty. Każdy z uczestników otrzymał dostępne materiały do nauki języka, a 11 stycznia w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej odbyło się uroczyste zakończenie, na którym wszyscy otrzymali dyplomy ukończenia kursu.

Niewątpliwie taki sposób spędzenia ferii był dla nas ciekawym i korzystnym doświadczeniem i dziękując organizatorom nie tracimy nadziei, że tego rodzaju szkolenia językowe nadal będą się pomyślnie rozwijać.

Lubow CIOŁKA
Wicedyrektor Gimnazjum Słowiańskiego
Członek Związku Polaków Kijowa

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України