Dziś: wtorek,
11 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2012
Impreza
Biało-czerwona wiązanka z Nieżyna

Wiadomo, że dialog kultur to droga sprzyjająca rozszerzeniu wiedzy, świadomości narodowej, wzajemnemu wzbogacaniu i przenikaniu kultur. Tak, czy inaczej odnosi się to do kultur Ukrainy i Polski, o czym świadczy wielowiekowa wspólna historia naszych krajów.

Już przeszło 10 lat w Nieżynie aktywnie funkcjonuje Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster, celem działalności którego jest zachowanie łączności duchowej z krajem przodków, zaspokojenie narodowo-kulturalnych, oświatowych, językowych i informacyjnych potrzeb obywateli polskiego pochodzenia, jak również rozwój kontaktów, wymiana doświadczeń i wspieranie dialogu między polskimi i ukraińskimi przedstawicielami nauki, literatury i sztuki.

W ciągu wielu lat Stowarzyszenie to utrzymuje ścisły związek z zespołem Centralnej Biblioteki Miejskiej im. Mikołaja Gogola w zbiorach jakiej znajdują się wszystkie wydania z cyklu „Polacy w Nieżynie” oraz foldery, poświęcone działalności obywateli polskiego pochodzenia w Nieżynie, którzy pozostawili na tej ziemi głęboki ślad w sferze medycyny, oświaty, kultury i nauki.

Przy wsparciu Stowarzyszenia w bibliotece skompletowano pokaźny zbiór literatury pięknej beletrystyki i podręczników w języku polskim, z którego może skorzystać każdy, kto dopiero tylko przystąpił do opanowywania języka polskiego, jak też i ten, kto włada już nim doskonale. Pracownicy biblioteki chętnie uczęszczają na przedsięwzięcia, organizowane przez Stowarzyszenie i biorą w nich aktywny udział.

3 maja br. obchodzono Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz święto Konstytucji Polski. Prezes Stowarzyszenia „Aster” Feliksa Bielińska otwierając uroczystości przypomniała, że Polonia jest uogólniającą nazwą Polaków, którzy zamieszkują poza granicami Polski. Obecnie ich liczba stanowi blisko 21 mln., podczas, gdy ludność samej Polski liczy 38 mln obywateli. Ukraina należy do sześciu państw świata, w których diaspora polska tworzy największą etniczną wspólnotę. Według danych spisu ludności z roku 2001 na Ukrainie zamieszkuje ponad 144,1 tys. Polaków, czyli 0,3% wszystkich mieszkańców naszego państwa.

Z powitalnym słowem wystąpił również proboszcz rzymskokatolickiej parafii św. Piotra i Pawła o. Jacek Pyl OMI.

Uczestnicy zespołu wokalnego „Gwiazdeczka” odśpiewali hymny państwowe Ukrainy i Polski. Prowadzący program - studenci Wydziału Filologii Narodowego Uniwersytetu Państwowego im. Mikołaja Gogola Łesia Piatak, Maria Pinczuk, Jurij Pawłow zapoznali obecnych z historią wyniknięcia tych znamiennych dat, akcentując fakt, iż Konstytucja 3-go maja(przyjęta w 1791r.) była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Uczestnicy zespołu pieśni polskiej „Gwiazdeczka” i jego soliści Taras Olejnyk, Marana Połulach, Waleria Sobolewa oczarowali obecnych swoim dźwięcznym śpiewem. Kunsztownie recytowała wiersze Waleria Petryk. Dodać warto, że do wielu prezentowanych wierszy Marii Konopnickiej, muzykę stworzyła kierownik art. „Gwiazdeczki” Katarzyna Rowenczyn - wykładowczyni muzyki Szkoły Ogólnokształcącej nr 16.

Wysoki poziom znajomości języka polskiego należy zawdzięczyć Barbarze Januszkiewicz, która nie tylko uczy języka, lecz angażuje się również w przygotowanie wieczorów tematycznych, programów festiwalowych i imprez narodowych i religijnych.

Myślą przewodnią przy podsumowaniu imprezy była konstatacja dążenia naszych narodów do dialogu na zasadach równości, wzajemnego duchowego wzbogacenia i wymiany najlepszych życiowych doświadczeń.

Olena JEKIMENKO
(dyrektor Centralnej Biblioteki m. Nieżyna)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України