Dziś: wtorek,
11 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2012
Przedsiębiorcy - łączcie się!
Nowa Ogólnoukraińska Organizacja Społeczna
„Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy”

Rozmowa z prezesem „ZPPU” Włodzimierzem Midzianowskim

- Panie Włodzimierzu, jakim celom służyć będzie nowostworzony „Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy?

- Już dawno Polacy Ukrainy połączyli się w takie związki, jak na przykład: Związek Naukowców, Związek Nauczycieli, Związek Lekarzy. Stąd też wynikło pytanie - a czemuż do teraz nie ma jeszcze związku, który połączyłby przedsiębiorców polskiego pochodzenia; wszystkich tych, którzy rozproszeni po całym kraju, popularyzowaliby polski duch, kulturę, biznes i edukację.

 - Jakie rodzaje działalności będzie prowadzić wasza organizacja?

 - Od razu chcę podkreślić, że nasza organizacja społeczna w żadnym razie nie będzie priorytetowo zajmować się działalnością gospodarczą. Na odwrót, podstawowym naszym celem jest działalność oświatowa i kulturalna. Chcemy propagować gospodarczy potencjał Polski, wszystkie jej możliwości i pragniemy powiązać przedsiębiorców ukraińskich z polskimi.

- Zapewne planujecie także i wsparcie przedsiębiorców polskiego pochodzenia, w tym tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji?

- Oczywiście! Niestety, obecnie na Ukrainie bardzo wielu Polaków żyje ubogo, nawet poniżej linii ubóstwa. Przede wszystkim będziemy zatem wyszukiwać tych ludzi i starać się znaleźć im pracę. A jeżeli okaże się, iż mają zdolności komercyjne, to z pomocą sponsorów będziemy pomagać im uruchamiać swoją działalność komercyjną. Dużo takich ludzi zamieszkuje dziś na prowincji, to znaczy w daleko położonych wsiach. Bardzo ciężko dotrzeć im do instytucji stołecznych, konsulatów itp., stąd też teraz będą oni mogli docierać tam poprzez nasze regionalne oddziały, które funkcjonują już w 18 obwodach Ukrainy. W przyszłości uruchomimy również wsparcie prawnicze przedsiębiorców. Zamierzamy otworzyć spółkę prawniczą, która również działać będzie na zasadach społecznych.

Planujemy także podtrzymywać inicjatywy skierowane na otwarcie polskich szkół, klas. Będziemy wyszukiwać i otaczać opieką polskie groby i zaniedbane cmentarze.

- Jakie przedsięwzięcia planujecie przeprowadzić w najbliższym czasie?

- Jednym z pierwszych przedsięwzięć naszego Związku jest przeprowadzenie w końcu maja Pierwszego Festiwalu Kultury Polskiej w Kamieńcu Podolskim, gdzie zamieszkuje bardzo dużo Polaków, pod dewizą „Słoneczne wizerunki Podola”. Z Kijowa przyjedzie zespół pieśni i tańca „Polanie znad Dniepru” kierowany przez Zasłużoną dla Kultury Polskiej Łesię Jermak, który jest stałym uczestnikiem wielu festiwali na Ukrainie i w Polsce. Zespół ma w swoim repertuarze tańce różnych regionów Polski. Oczywiście w programie festiwalu wezmą też udział zespoły artystyczne z samego Kamieńca Podolskiego.

Natomiast po zakończeniu Mistrzostw EURO-2012 planujemy przeprowadzić nasz pierwszy zjazd w Kijowie, na który zaprosimy Prezydenta Ukrainy, Ambasadora Polski i innych przedstawicieli władz.

- Może, trochę szerzej o formach i kierunkach planowanej współpracy?

- Już dzisiaj, zarówno ze strony Ukrainy, jak i Polski jest wielu przedsiębiorców, którzy chcieliby z nami współpracować. Dlatego będziemy zakładać „Biznes-kluby” we wszystkich regionach Ukrainy, gdzie są nasze przedstawicielstwa. Tam zbierać się będą przedsiębiorcy, wysuwać swoje propozycje, pomysły stosownie udoskonalenia prowadzenia biznesu. W ramach projektu „Ruch Ukrainy do Europy” będziemy zapraszać także biznesmenów z Polski, ażeby podzielili się oni swoim doświadczeniem, co pomoże zbliżyć naszą działalność przedsiębiorczą do poziomu europejskiego. I jeżeli w każdej dziedzinie swoimi działaniami będziemy udowadniać swoje dążenie do Europy, to bezsprzecznie wzmocnimy ten ruch.

- A zatem, Panie Włodzimierzu, życzymy Związkowi Przedsiębiorców Polaków Ukrainy sukcesów w tej wielostronnej działalności, a ja dziękuję za ciekawą rozmowę.

Andżelika PŁAKSINA

***********

oświadczenie

Podtrzymując kurs narodu ukraińskiego w kierunku integracji z Europą, a także w celu rozwoju i umacniania stosunków handlowo-gospodarczych Ukrainy z Rzeczpospolitą Polską, przedsiębiorcy polskiego pochodzenia na Ukrainie podjęli decyzję o stworzeniu stosownego zrzeszenia społecznego.

Decyzją zebrania założycielskiego z dnia 17 czerwca 2011 roku, na którym obecni byli przedstawiciele z 18 terenowych ośrodków, którzy reprezentowali 17 obwodów i m. Kijów, założona została Ogólnoukraińska Organizacja Społeczna „Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy”. Jej prezesem został wybrany Włodzimierz Midzianowski.

W dniu 07.02.2012 r. Ogólnoukraińska Organizacja Społeczna „Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy” została zarejestrowana zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy. Obecnie trwa rejestracja terenowych ośrodków na całym terytorium Ukrainy.

Głównymi celami działalności Ogólnoukraińskiej Organizacji Społecznej „Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy” jest:

  • rozbudowa organizacji jako lidera polskiego społecznego ruchu przedsiębiorczego na Ukrainie;
  • popularyzacja w społeczności przedsiębiorców bieżącej działalności polskiej wspólnoty Ukrainy;
  • kształtowanie pozytywnego postrzegania przedstawicieli polskiej wspólnoty w społeczeństwem ukraińskim;
  • pomoc w rozwoju polskiej przedsiębiorczości, w tym średniej i małej; wzmacnianie jej renomy i zdolności konkurencyjnej.

Pomocnym w realizacji postawionego celu jest współdziałanie i współpraca Ogólnoukraińskiej Organizacji Społecznej „Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy” ze wszystkimi oficjalnymi przedstawicielstwami Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie.

Czyniąc pierwszy krok do współpracy Ogólnoukraińska Organizacja Społeczna Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy” zawiadamia o fakcie swojego założenia i rejestracji odpowiednio do wymóg czynnego ustawodawstwa Ukrainy, a także zobowiązuje się na bieżąco udzielać pełnej i wyczerpującej informacji odnośnie wszystkich przedsięwzięć, które będą organizowane celem realizacji zadań statutowych.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України