Dziś: wtorek,
11 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2012
Jubileusz
Dwie słynne daty w Białej Cerkwi

Na jubileuszową uroczystość zawitało mnóstwo gości

Dwie znamienne daty obchodzi w tym roku Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Białej Cerkwi - swoje 15-lecie oraz 200-lecie urodzin Zygmunta Krasińskiego, imię którego nosi. Właśnie jego szlak twórczy stał się jednym z głównych tematów jubileuszowych uroczystości, które odbyły się tu 21 maja. Do Białej Cerkwi przybyły delegacje z różnych miast, społecznicy, dziennikarze, przedstawiciele polskich stowarzyszeń narodowo-kulturalnych, w tym p.o. prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz.

Otwierając święto, jego gospodarz, Zasłużona dla Kultury Polskiej, prezes SKP Helena Chomenko przywitała wszystkich gości i uczestników, przybliżając im (na wstępie) w ciekawej multimedialnej prezentacji - postać patrona organizacji Z. Krasińskiego – jednego z „poetów-proroków”, który obok Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego zaliczany jest do grona tzw. Trzech Wieszczów literatury polskiej - najwybitniejszych twórców polskiego romantyzmu.

Świąteczny koncert odbywał się w przytulnym pomieszczeniu Akademickiego Obwodowego Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. P. Saksagańskiego, gdzie zebrało się wielu widzów, którzy z dużym zainteresowaniem oglądali występy zarówno miejscowego zespołu wokalnego, jak i tych artystów i zespołów artystycznych, które przyjechały z innych miejscowości Ukrainy.

Z atrakcyjnego repertuaru zespołu wokalnego „Biała Cerkiew” największe brawa zebrała piosenka „Na drugi brzeg” Z atrakcyjnego repertuaru zespołu wokalnego „Biała Cerkiew” największe brawa zebrała piosenka „Na drugi brzeg”

Wystąpili też oczywiście gospodarze. Od kilku lat przy Stowarzyszeniu działa zespół wokalny pod kierownictwem - Heleny Chomenko, noszący imię miasta – „Biała Cerkiew”, posiadający w swoim repertuarze wiele piosenek ludowych i estradowych, którymi urozmaicił on nowy, ciekawy program świąteczny.

Jak zawsze żarliwie i z wesołym dziecięcym ferworem wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” z Kijowa pod kierownictwem Zasłużonej dla Kultury Polskiej Łesi Jermak.

Lokalni dziennikarze oblegali prezesa Helenę Chomenko i p.o. prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antoniego StefanowiczaLokalni dziennikarze oblegali prezesa Helenę Chomenko i p.o. prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antoniego Stefanowicza

Pieśń „Melodia” do słów Z. Krasińskiego i nut F. Chopina zabrzmiała w wykonaniu Zasłużonej dla Kultury Ukrainy i Polski Wiktorii Radik, pod akompaniament pianisty Aleksandra Polaczoka z Kirowogradu. Podczas koncertu widzowie wysłuchali także wspaniałych wierszy Z. Krasińskiego ujętych w utworach muzycznych, a dzięki młodziutkiej, utalentowanej pianistce Marii Polaczok, zanurzyli się w czarowny świat muzyki klasycznej.

Na zakończenie wieczoru p.o. prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz w imieniu Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Radcy Rafała Wolskiego za 15-letnią owocną pracę w dziedzinie promowania kultury polskiej przekazał na ręce prezes Heleny Chomenko Dyplom Uznania oraz okolicznościowe prezenty.

Malowniczy zakątek parku „Aleksandria” - jednej z pereł architektury parkowej UkrainyMalowniczy zakątek parku „Aleksandria” - jednej z pereł architektury parkowej Ukrainy

Końcowym akordem święta była interesująca wycieczka po unikatowym, znanym nie tylko na Ukrainie, Państwowym Parku Dendrologicznym „Aleksandria” zorganizowana przez gospodarzy imprezy, którzy uznali, iż być w Białej Cerkwi i nie zwiedzić tej perły architektury parkowej, było byłoby prawdziwym grzechem. Stąd też goście z wielkim zadowoleniem zapoznali się z „Aleksandrią”, pospacerowali jej ścieżkami słuchając zawiłej historii jej stworzenia, którą opowiedziała prezes Helena Chomenko i rozjechali się do swoich miast, wzbogaceni o niezapomniane wrażenia, zaczerpnięte w tak znakomitym mieście, jak Biała Cerkiew!

***

Mówi prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Białej Cerkwi im. Z. Krasińskiego Helena Chomenko

- Pani Heleno, 15 lat - to solidny jubileusz, Stowarzyszenie za te lata już w całości się sformowało, wyznaczając główne kierunki działalności. Jakimi rezultatami szczycicie się najbardziej?

- Przede wszystkim, naszą wizytówką jest dziś zespół wokalny „Biała Cerkiew”(chórmistrz Ludmiła Burłaj, koncertmistrz Zasłużona dla Kultury Polskiej Irena Lewiszczenko), który już wiele lat uczestniczy w różnorakich konkursach i festiwalach kultury polskiej, przeprowadzanych na Ukrainie i w Polsce. Również cieszy nas pomyślne funkcjonowanie sobotniej szkoły polskiej, w której obecnie uczy się 36 dzieci w różnym wieku. Zajęcia odbywają się w klasach Pierwszej Ogólnokształcącej Szkole miasta, z którą nasze Stowarzyszenie współpracuje już od 15 lat. W szkole sobotniej pracuje kilku wykładowców, m.in.: języka polskiego naucza Halina Porębska, nauczycielka, która przyjechała z Polski, zaś etnografię i kulturologię wykładam ja. Systematycznie przeprowadzamy z dziećmi rozmowy tematyczne o polskich pisarzach, poetach, o ciekawych miejscach i miejscowościach w Polsce, o tradycjach, uprzystępniając im tym samym kulturę polską.

- Co za te lata zapamiętało się Pani szczególnie, które wydarzenia były wyjątkowo ważne w życiu Stowarzyszenia?

- Przede wszystkim, odsłoniliśmy szeroką warstwę polskiej kultury i wszystko co czynimy, jest dla nas ważne i ciekawe, ponieważ dzieje się to nie dla „odfajkowania”, a dla pogłębienia erudycji własnej i, przede wszystkim, innych. To nasz motyw przewodni. Staramy się nie powtarzać - wymyślamy nowe tematy spotkań, a także formy ich przeprowadzenia: to urządzamy dla dzieci spotkania przy ognisku w lesie z kiełbaskami (np. z okazji zakończenia sobotniej szkoły), to przeprowadzamy pogadanki, wieczory tematyczne, konferencje naukowe, a to, po prostu - urządzamy wieczory wypoczynkowo-rozrywkowe z wesołymi zabawami,skeczami itp.

- Czyli można powiedzieć, że praca przynosi wam satysfakcję?

- Tak, oczywiście! Przez pierwsze pięć lat my, jako Stowarzyszenie, staraliśmy naszą obecność zasygnalizować społeczności miejskiej. Teraz, kiedy nasze stowarzyszenie stało się już dość znanym i nie tylko w Białej Cerkwi, więcej czasu możemy poświęcić zaspokojeniu indywidualnych aspiracji.

- Zazwyczaj w polskich stowarzyszeniach, niestety widzimy, iż większość stanowią ludzie w starszym wieku. A jak jest u was?

- Akurat bardzo cieszy nas fakt, iż w ostatnie lata w naszych szeregach właśnie młodych ludzi jest coraz więcej. W tej chwili u nas młodzież - to ponad 60 osób. Niektórzy z nich nawet, że tak powiem, wyrośli na naszych oczach. A to, że młodzież garnie się do nas jest najlepszym świadectwem tego, że jest u nas ciekawie, że jesteśmy na dobrej drodze.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України