Dziś: czwartek,
13 maja 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2012
EURO 2012 – WITAMY CIĘ


Na zdjęciu finał Wielkiego Koncertu zorganizowanego przez polskie organizacje Kijowskiego Okręgu Konsularnego w przededniu rozpoczęcia XIV Turnieju Piłki Nożnej o Mistrzostwa Europy UEFA EURO 2012

Pod taką dewizą, w Kijowie, przy licznie zgromadzonej publiczności i w podniosłym nastroju w sali Narodowego Instytutu Kinematografii Ukrainy 2 czerwca odbył się okolicznościowy koncert zorganizowany przez polskie organizacje Kijowskiego Okręgu Konsularnego, zrzeszone w Związku Polaków na Ukrainie.

Koncert wyreżyserowała Zasłużona dla Kultury Polskiej, przewodnicząca Komisji ds. Kultury ZPU Łesia Jermak, zaś dowcipnie i wesoło prowadzili go - „Młody i kreatywny” – Dmytro Ponomarenko i urocza „Polanka znad Dniepru” - Milena Jermak

Imprezę zapoczątkowały wystąpienia Anny Litwin - Małżonki Ambasadora RP na Ukrainie i Rafała Wolskiego – Kierownik Wydziału Konsularnego RP w Kijowie ze szczerymi życzeniami pomyślności we wszelkich poczynaniach czynionych na rzecz promocji kultury polskiej. Warto zaznaczyć, że kijowscy sympatycy Polski dawno już nie widzieli tak atrakcyjnego i wartkiego w tempie koncertu zorganizowanego siłami Polaków Ukrainy.

A. KOSOWSKI

Dyplomy i nagrody za aktywny udział w życiu społeczności polskiej wręczali p.o. prezesa ZPU Antonii Stefanowicz i kierownik zespołu „Polanie znad Dniepru” Łesia Jermak

Wysoce profesjonalnie wystąpił gościnnie Chór Kapelanii Polskiej przy kościele    św. Aleksandra w Kijowie

W imieniu ambasadora RP na Ukrainie z życzenia dalszych sukcesów w szlachetnej pracy promowaniu kultury polskiej złożyła zebranym Anna Litwin

Scenka choreograficzna  „Tańce Lubelskie” w wykonaniu „Polan znad Dniepru”

Wśród rozradowanych widzów spotkaliśmy trzypokoleniową polską rodzinę Bedrekowskich -zapaleńców z Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України