Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2012
Wystawa w Chersoniu
„Polska Szkoła Plakatu i jej Spadkobiercy”

Śpiewa reprezentacyjny chór Chersońskiego Obwodowego Towarzystwa „Polonia”

Chersońska Obwodowa Uniwersalna Naukowa Biblioteka im. O. Honczara przy współudziale Polskiego Instytutu w Kijowie, Izby Handlowo-Przemysłowej w Chersoniu, Obwodowego Polskiego Towarzystwa „Polonia” w Chersoniu i Konsulatu Generalnego RP w Odessie zorganizowała wystawę pt.: „Polska Szkoła Plakatu i jej Spadkobiercy”.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonała dyrektor biblioteki pani Nadieżda Korotun. Ponadto głos zabrali: konsul generalny RP w Odessie Joanna Strzelczyk, wicemer miasta Serhij Czerewko, naczelnik Wydziału Oświaty Jurij Nikonow, wiceprezydent Izby Handlowej Walentyna Udot, prezes Towarzystwa Polskiego „Polonia” Rozalia Lipińska.

Atrakcją wystawy były występy artystyczne młodzieży ze szkoły nr 11 i nr 16, która śpiewała piosenki i recytowała wiersze w języku polskim. Oprócz młodzieży w polskich strojach ludowych wystąpił chór, reprezentujący Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia”.

Podczas otwarcia wystawy wystąpiła Konsul Generalny RP w Odessie Joanna Strzelczyk Podczas otwarcia wystawy wystąpiła Konsul Generalny RP w Odessie Joanna Strzelczyk

Należy podkreślić, że początki istnienia plakatu na ziemiach polskich sięgają końca XIX wieku a w okresie międzywojennym rozpoczęto nauczanie sztuki plakatu na polskich uczelniach. Przełomową datą zainteresowania plakatem był rok 1948, kiedy na Międzynarodowej Wystawie Plakatu Filmowego w Wiedniu polski plakacista Jan Tomaszewski otrzymał pięć pierwszych nagród. Kolejnym polskim sukcesem był złoty medal, otrzymany przez Jana Lenicę w roku 1966 na I Międzynarodowym Bienale Plakatu.

To właśnie ci dwaj artyści byli między innymi współzałożycielami Polskiej Szkoły Plakatu, której największy rozgłos przypada na lata 50-te i 60-te XX wieku. Dzięki międzynarodowym sukcesom polskich artystów w roku 1966 otwarto pierwsze na świecie Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie.

Jeden z plakatów operowych: Rigoletto - Giuseppe Verdi. Autor: Wiktor SadowskiJeden z plakatów operowych: Rigoletto - Giuseppe Verdi. Autor: Wiktor Sadowski

Warto wspomnieć, że polski plakat charakteryzował się lapidarnością i oszczędnością formy, ironią i nowatorskim liternictwem a określany bywał jako styl „niezależności i bystrości rozumu”. Pierwsze plakaty promowały filmy, wystawy, muzykę, przedstawienia teatralne i cyrkowe. Przyciągały uwagę odbiorcy i skłaniały do refleksji. Z biegiem czasu artyści Polskiej Szkoły Plakatu kreowali bardziej własny styl projektowania a obecnie plakaty najbardziej związane są z popularną reklamą.

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Wśród zaproszonych gości uczestniczyli w niej: proboszcz parafii rzymsko-katolickiej oraz prezesi organizacji mniejszości narodowych: Niemców, Greków, Ormian, Żydów i Bułgarów.

Barbara BURSKA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України