Dziś: wtorek,
11 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2012
Wiedza
Laureaci VI Konkursu im. Jerzego Giedroycia

Jury, organizatorzy i laureaci VI Konkursu im. Jerzego Giedrojcia w Sali Recepcyjnej Ambasady RP w Kijowie tuż po wręczeniu nagród Jury, organizatorzy i laureaci VI Konkursu im. Jerzego Giedrojcia w Sali Recepcyjnej Ambasady RP w Kijowie tuż po wręczeniu nagród

Już tradycyjnie na początku października w Ambasadzie RP w Kijowie odbywają się uroczystości wręczenia nagród laureatom Konkursu im. Jerzego Giedroycia za najlepsze prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie poświęcone historii i współczesności Polski oraz stosunkom polsko-ukraińskim.

Jednym z ważnych rezultatów przeprowadzenia tego prestiżowego konkursu jest edycja pięciu zbiorów artykułów naukowych, zawierających prace, wyróżnione w ciągu pięciu lat konkursowych zmagań.

W tym roku odbył się kolejny VI Konkurs, na który nadesłano 21 prac, związanych tematycznie z historią, polityką, socjologią, literaturą, językoznawstwem. Ciekawe, że pojawiły się prace poruszające problematykę unijną, funkcjonowania lokalnych samorządów czy też rozwoju turystyki.

 Zdobywca I miejsca w kategorii prac doktorskich Maksym Potapenko otrzymuje Dyplom Uznania z rąk zastępcy Ambasadora RP na Ukrainie Dariusza GórczyńskiegoZdobywca I miejsca w kategorii prac doktorskich Maksym Potapenko otrzymuje Dyplom Uznania z rąk zastępcy Ambasadora RP na Ukrainie Dariusza Górczyńskiego

Rozszerza się grono uniwersytetów, uczestniczących w konkursie. Przedtem dominowały duże, prestiżowe uczelnie, teraz częściej do konkursu przystąpiły również mniej znane, co świadczy o tym, że naukowe życie toczy się nie tylko w Kijowie, Lwowie, Doniecku i Dniepropietrowsku, ale i w Czernichowie, Iwano-Frankowsku, Ostrogu i nie tylko.

Prace oceniało międzynarodowe jury znanych naukowców na czele z przewodniczącą Aleksandrą Hnatiuk, w skład którego weszli profesorowie: Natalia Jakowenko, Bogumiła Berdychowska, Mykoła Riabczuk i Stanisław Stępień. W ceremonii ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród uczestniczyli także zastępca Ambasadora RP w Kijowie Dariusz Górczyński i radca ds. współpracy naukowo-oświatowej Anna Kuźma.

Jury przyznało 6 nagród i 6 wyróżnień. Pierwszą nagrodę w kategorii prac doktorskich uzyskał Maksym Potapenko z Nieżyńskiego Narodowego Uniwersytetu za pracę pt.: „Życie społeczne i polityczne Polaków na naddnieprzańskiej Ukrainie w marcu 1917 - kwietniu 1918 r.” (promotor prof. Oleksandr Bojko). Drugie miejsce zdobyła Tetiana Kowalczuk z Akademii Ostrogskiej. Jej praca związana jest z turystyką regionalną w Polsce w okresie międzywojennym w ówczesnym województwie wołyńskim (promotor prof. Petro Kułakowskyj).

W kategorii prac magisterskich laureatami zostali: Ihor Medwid’ z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Olga Hrycenko z Mariupolskiego Uniwersytetu Państwowego, Witalij Chomenko z Akademii Kijowsko-Mohylańskiej oraz Wiktor Czernenko z Nieżyńskiego Uniwersytetu Państwowego. 

 Wyróżnienia w kategorii prac doktorskich i magisterskich otrzymali: Switłana Karyczkowska, Wasyl Dunec, Iryna Łazor,  Władysław Lutc,  Oleksandra Matuszenko, Oleksandr Pustowyj, Serhij Rojik.

Na zakończenie uroczystości prowadząca spotkanie radca Anna Kuźma podziękowała tegorocznym laureatom VI Konkursu za sumienną i owocną pracę oraz zachęciła wszystkich uczestników do kontynuacji swojej działalności naukowej, do rozszerzania analitycznych horyzontów, uaktywnienia poszukiwań źródłowych. Zaprosiła również do udziału w kolejnych konkursach, życząc nowym pretendentom do nagród odwagi, wytrwałości i samozaparcia w ich poczynaniach na niwie nauki.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України