Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2012
XIV Ogólnoukraiński Festiwal Kultur Narodowych „Taurydzka Rodzina”
POLONIA promuje PRZYJAŹŃ

Przez ostatnie 17 lat etniczni Polacy Chersońszczyzny kojarzą się ze słowem „Polonia”. Tak samo nazywa się Obwodowe Towarzystwo Polskie w Chersoniu.

Głównym celem działalności Towarzystwa jest odrodzenie i rozwój kultury polskiej, a także udział w pogłębianiu ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i naukowych stosunków między Ukrainą a Polską.

Towarzystwo zawsze bierze aktywny udział we wszystkich konkursach i przeglądach kulturalno – artystycznych, jakie odbywają się na terenie obwodu chersońskiego i w mieście Chersoń. Swoje bogate życie kulturalne Polacy Chersońszczyzny urozmaicają, biorąc udział w Dniach Miasta, Festiwalu Kultur Narodowych „Taurydzka Rodzina” w Geniczesku i „Przyjaźń Narodów” w Mikołajowie; byli też jedną z najbardziej wyrazistych mniejszości narodowych, występujących na Dniach Europy w Chersoniu.

Przy Towarzystwie Polskim od 9 lat istnieje zespół folklorystyczny „Przyjaźń” – stały uczestnik miejskich festiwali twórczości narodowej. Tworzą go ludzie, którzy z wielkim szacunkiem odnoszą się do polskiej kultury, zakochani w muzyce i pieśni polskiej.

Pod koniec lata w Geniczesku, mieście pięknie położonym nad Morzem Azowskim, w obwodzie chersońskim, odbył się XIV Ogólnoukraiński Festiwal Kultur Narodowych „Taurydzka Rodzina”, w którym zespół „Przyjaźń” również wziął udział.

Jurorzy zgodnie stwierdzili, że w porównaniu do lat ubiegłych znacznie wzrósł poziom artystyczny zespołu. Przyjemną niespodzianką dla stałych uczestników i gości festiwalu było wyraźne odmłodzenie zespołupołowa jego uczestników to ludzie młodzi i bardzo młodzi.

Członkowie zespołu wrócili z festiwalu podniosłym nastroju, z nowymi pomysłami i zapałem do pracy.

Swietłana SZUWAŁOWA
(Wiceprezes OTP w Chersoniu)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України