Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 sierpień 2020 r
Archiwum 2012
Być mostem między naszymi krajami

„Celem konferencji jest rozpowszechnienie wiedzy o prastarym i współczesnym mieście, jakim jest Nieżyn” - powiedziała prezes Stowarzyszenia Polaków „ASTER” w Nieżynie Feliksa Bielińska, otwierając Konferencję

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt.:
„Polonistyka Czernihowszczyzny: historia i współczesność” (część II)
Nieżyński Agrotechniczny Instytut

Gościnny Nieżyn

Już drugi rok z rzędu pod koniec października w Nieżynie odbyła się druga część zapoczątkowanej w ubiegłym roku Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej pt.: „Polonistyka Czernihowszczyzny: historia i współczesność”, głównym inicjatorem i organizatorem której jest Stowarzyszenie Polaków „Aster” na czele z prezesem Feliksą Bielińską. W tym roku konferencja przebiegała w murach Nieżyńskiego Instytutu Agrotechnicznego, który gościnnie rozwarł swoje progi dla uczestników tego przedsięwzięcia.

W ten jesienny dzień prastary, czarowny Nieżyn jak zawsze powitał swoich gości kwiatami, chlebem i solą, co stało się, jak widać, dobrą tradycją. Kierownik Nieżyńskiej Rejonowej Administracji Państwowej Wołodymyr Druhakow, przewodniczący Nieżyńskiej Rady Rejonowej Oleg Buzun oraz prezes Stowarzyszenia Polaków „Aster” Feliksa Bielińska spotkali polskich dyplomatów jeszcze na rogatkach miasta.

Dla udziału w tej międzynarodowej konferencji z Kijowa przybyli dostojni goście: Konsul Generalny RP, kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie Rafał Wolski i Radca Ambasady RP na Ukrainie, kierownik Sektora Nauki i Edukacji Anna Kuźma.

„Na swoim przykładzie pokazaliśmy, że można z nami pracować, że są tu normalne warunki” – zaznaczył Wołodymyr Druhakow podczas spotkania w Nieżyńskiej Rejonowej Administracji Państwowej „Na swoim przykładzie pokazaliśmy, że można z nami pracować, że są tu normalne warunki” – zaznaczył Wołodymyr Druhakow podczas spotkania w Nieżyńskiej Rejonowej Administracji Państwowej

Na początku wizyty Wołodymyr Druhakow zaprosił delegację do siedziby Nieżyńskiej Rejonowej Administracji Państwowej, gdzie odbyła się ciekawa i pożyteczna rozmowa, podczas której gospodarz zapoznał gości z administracyjnym ustrojem i infrastrukturą miasta i rejonu nieżyńskiego, opowiedział o kierunkach i sposobach działalności inwestycyjnej w sektorze przemysłowym i rolno-spożywczym.

„Dziś o rozwoju – zaznaczył - nie można mówić bez poważnych inwestycji prywatnych, bez kredytów, bez subwencji z budżetu państwowego”. Poinformował również, że w Nieżynie funkcjonuje struktura, z udziałem polskiego kapitału. Jest to spółka „Piast-Agro-Nieżyn”, które dysponuje zakładem produkcji mieszanek paszowych i działką rolną. Ostatnio z tą polską firmą opracowywany jest wspólny projekt z zakresu hodowli brojlerów.

„Jest to dobry przykład obopólnie korzystnej współpracy w sektorze agrotechnicznym, choć szkoda, że tylko jeden” – zaznaczył pan Wołodymyr.

Czcigodni goście z Kijowa razem z najwyższymi przedstawicielami władz miasta złożyły wieniec na memoriale na Cmentarzu Katolickim Czcigodni goście z Kijowa razem z najwyższymi przedstawicielami władz miasta złożyły wieniec na memoriale na Cmentarzu Katolickim

„Myślę - zareagował Konsul Generalny Rafał Wolski - że można byłoby znaleźć dla Nieżyna odpowiedni strukturalnie partnerski rejon w Polsce і nawiązać stałe kontakty z farmerami i firmami polskimi. Zapewne równie atrakcyjnym byłoby przejęcie doświadczeń z zakresu wdrażania agroturystyki – formy wypoczynku bardzo rozpowszechnionej ostatnio w Polsce”.

Podsumowując spotkanie Wołodymyr Druhakow konstatował:

„Na swoim przykładzie pokazaliśmy, że można z nami pracować, że są tu normalne warunki, stąd też mamy nadzieję, że przy wsparciu Konsulatu oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady naszym regionem i jego możliwościami zainteresują się w Polsce”.

W murach Nieżyńskiego Instytutu Agrotechnicznego

W drugiej części programu odbyło się spotkanie z dyrektorem uczelni profesorem Wasylem Łukaczem, który zapoznał gości z historią powstania i rozwoju instytutu oraz przedstawił im ścisłą prezentację zasad rozwoju zakładu edukacyjnego i przygotowania studentów opartego na technologiach innowacyjnych.

Nieżyn jak zawsze powitał swoich gości chlebem i soląNieżyn jak zawsze powitał swoich gości chlebem i solą

Ze słowem powitalnym do gości i uczestników konferencji zwróciła się prezes Stowarzyszenia Polaków „ASTER” w Nieżynie, Zasłużona dla Kultury Polskiej - Feliksa Bielińska zaznaczając m.in.:

„Rok temu, pierwszą część konferencji przeprowadziliśmy w Nieżyńskim Uniwersytecie Narodowym. Natomiast teraz, jej drugą część rozpoczynamy w Instytucie Agrarnym. Uważamy, że studenci, którzy zakończą w Nieżynie uczelnie wyższe, muszą znać swoje miasto, które dziś postawiło na perspektywiczny rozwój nie tylko w dziedzinie edukacji, nauki, lecz i kultury. Celem konferencji jest właśnie wzbogacenie wiedzy o naszym prastarym i współczesnym mieście i miło mi, że ostatnio właśnie młodzi naukowcy przynoszą mu sławę. Wśród nich można przedstawić Maksyma Potapenko, który zdobył w tym roku pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie im. Jerzego Giedroycia na najlepsze prace dyplomowe, magisterskie i doktorskie poświęcone historii”.

Kierownik Nieżyńskiej Rady Rejonowej Oleg Buzun w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym perspektywy rozwoju rejonu.

„Czernihowszczyzna w ogóle i w szczególności rejon nieżyński to obszar agrarny, dlatego jego perspektywy widzimy w rozwoju kompleksu rolniczo-przemysłowego. Stąd też drugą część Konferencji postanowiliśmy przeprowadzić w uczelni rolniczej. Dziś budując wizję rozwoju rejonu staramy się aktywniej wykorzystać naukę, rozszerzyć współpracę uczelni z przedstawicielstwami dyplomatycznymi Polski, celem nawiązania współpracy z podobnym do nas regionem Polski. Jest to ważne dziś, kiedy szczególną troską otaczamy sterowność klimatu inwestycyjnego na ziemiach naszego rejonu”.

Konsul Generalny RP Rafał Wolski (P) nie ukrywał zachwytu, odbierając sprezentowane mu płótno z jesiennym pejzażem nieżyńskiego parkuKonsul Generalny RP Rafał Wolski (P) nie ukrywał zachwytu, odbierając sprezentowane mu płótno z jesiennym pejzażem nieżyńskiego parku

Z pierwszym referatem wystąpił Hryhorij Samojlenko - dr hab. filologii, profesor Narodowego Uniwersytetu im. M. Gogola, który w swoim referacie na temat: „Podstawowe etapy rozwoju polsko-ukraińskich kontaktów w Nieżynie” zwrócił m. in. uwagę na to, że wzajemne oddziaływanie kultur polskiej i ukraińskiej w tym mieście wiąże się z rokiem 1618, kiedy to, Czernihów i Nieżyn przeszły pod zarządzanie Polski.

Ciekawy referat o prawie Magdeburskim na Czernihowszyźnie, o jego wpływie na społeczno-gospodarczy rozwój rejonu wygłosiła kandydat nauk historycznych Olga Rostowska.

Młody naukowiec Maksym Potapenko, którego wspominaliśmy wcześniej, wygłosił odczyt o historii polskiej wspólnoty Nieżyna w okresie od XVII do początku ХХ stulecia, zaznaczając w nim, że unikalność Nieżyna polegała na tym, że stanowił on nie tylko centrum kulturalne, lecz był również znaczącym ośrodkiem ekonomicznym. Jego zdaniem nie ostatnią rolę odegrało w tym współdziałanie zamieszkujących tu wielu etnosów, co zapewniało większe tempo rozwoju w różnych branżach. Oczywiście i Polacy odegrali w tym niemałą rolę.  

Konferencja stała się kolejną stworzoną przez naukowców i studentów ciekawą stronicą do latopisu miastaKonferencja stała się kolejną stworzoną przez naukowców i studentów ciekawą stronicą do latopisu miasta

O ukraińsko-polskich paralelach językowych rozważała kandydat nauk filologicznych Walentyna Pugacz, która zaznaczyła:

„Jednym z parametrów wszechstronnej charakterystyki narodu są wyróżniki socjolingwistyczne. Pod względem zasięgu geograficznego język ukraiński zajmuje 22 miejsce - to 47 milionów osób - nosicieli języka ukraińskiego w świecie, zaś na 25 miejscu znajduje się język polski - 34 milionów osób. Te poczesne socjolingwistyczne pozycje dwóch języków, i ich bliskość w światowym rankingu wywołane jest wspólnymi lingwistycznymi charakterystykami i tendencjami”.

O niepowtarzalnej Kolekcji „Polonica” Nieżyńskiego Uniwersytetu – doskonałym przedmiocie badań historyczno-kulturalnych, opowiadał Aleksander Morozow – Kierownik Muzeum Rzadkich Książek NUP.

Z dużym zainteresowaniem obecni wysłuchali kolejnych referatów, które dotyczyły następujących tematów: „Rola samorządów studenckich w nauczalno-produkcyjnej działalności Nieżyńskiego Instytutu Agrotechnicznego” oraz „Naukowo-doświadczalna praca studentów: od obserwacji do doświadczenia”, które wygłosiły absolwentki, a teraz już wykładowczynie uczelni Halina Makedon i Inna Pyszczołka.

Dla gości z Polski przyjemną niespodziankę sprawił dyrektor Instytutu Wasyl Łukacz, który razem z jej reprezentacyjnym zespołem folklorystycznym zaśpiewał po polsku wiecznie popularną „Karolinkę”Dla gości z Polski przyjemną niespodziankę sprawił dyrektor Instytutu Wasyl Łukacz, który razem z jej reprezentacyjnym zespołem folklorystycznym zaśpiewał po polsku wiecznie popularną „Karolinkę”

Reasumując znaczenie i potrzebę prowadzania tej i jej podobnych międzynarodowych naukowo-praktycznych konferencji, mających na celu rozszerzenia związków polsko-ukraińskich, Konsul Generalny RP Rafał Wolski podkreślił:

„Każdy z wygłoszonych dziś referatów był argumentem ku temu, że właśnie takie konferencje są wskazane. W tym aspekcie Nieżyn, będąc mastem niewielkim, zajmuje absolutnie unikalną pozycję, posiadając dwa potężne wyższe zakłady edukacyjne, które ściśle współpracują nie tylko ze sobą, ale i z gromadą polskiej mniejszości, która, jak usłyszeliśmy, istnieje już wiele lat, a nawet stuleci. Teraz na czasie jest potrzeba rozbudowy kontaktów ze współczesną Polską. Myślę, że ten symboliczny most przedstawiony na sprezentowanym mi płótnie, alegorycznie przedstawia sobą zadanie dla współczesnego polskiego środowiska miasta - być mostem między naszymi krajami”.

Radca Ambasady Anna Kuźma przyznała, że już po raz drugi uczestniczy w takiej konferencji i jest usatysfakcjonowana możliwością wysłuchania tak wielu ciekawych wystąpień.

Zachęciła również młodzież do bardziej aktywnego wykorzystania różnorakich możliwości polsko-ukraińskiej współpracy intelektualnej, takich jak: programy stypendialne w różnorodnych kierunkach, udział w warsztatach, w międzynarodowych konkursach, szczególnie w kolejnych edycjach konkursu im. Jerzego Giedrojcia, który ma wielki prestiż і pozwala uzyskać niebagatelne doświadczenie.

Pod koniec wizyty goście zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego pod pyszne dania (wśród których oczywiście był wyśmienity ukraiński barszcz i pierogi z serem) razem z zespołem folklorystycznym śpiewano jak ukraińskie, tak i polskie piosenki.

Andżelika PŁAKSINA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України