Dziś: wtorek,
11 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2012
Z Polską w sercu

Z okazji 94-tej rocznicy odzyskania niepodległości 11 listopada Związek Polaków na Ukrainie zorganizował w Kijowie uroczysty koncert pod dewizą „Z polską w sercu”. Choreograficzną część widowiska wypełniły wieloplanowe występy zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” prezentując m. in. „Suitę góralską” i „Wiązankę tańców krakowskich”.

Uroczyste obchody 94. rocznicy odzyskania niepodległości Polski, rozpoczęła Msza Święta w prokatedrze św. Aleksandra. Następnie przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego i polskich środowisk stolicy złożyli kwiaty w miejscach polskiej pamięci narodowej - w kijowskiej cytadeli „Skośna Kaponiera” i na Cmentarzu Bajkowa.

Wieczorem Związek Polaków na Ukrainie zaprosił wszystkich chętnych do Sali Koncertowej „Domu Architekta” na uroczysty koncert przygotowany z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski.

Widzowie zachwycali się tradycyjnymi występami zespołów tanecznych, wykonawcami muzyki estradowej i ludowej, recytacją poezji polskiej. Nowatorską oprawą koncertu stała się multimedialna animowana prezentacja wydarzeń historycznych Polski w pomyślny sposób wpleciona w scenariusz występów.

Informacja własna

„Polska - to ona jest, nie tyle na terenach, co w sercach” - zaznaczył na uroczystej Mszy Św.  ks. arcybiskup Piotr Herkulan Malczuk OFM, ordynariusz diecezji Kijowsko-Żytomierskiej „Polska - to ona jest, nie tyle na terenach, co w sercach” - zaznaczył na uroczystej Mszy Św.  ks. arcybiskup Piotr Herkulan Malczuk OFM, ordynariusz diecezji Kijowsko-Żytomierskiej 


 „Różnorodność jest naturalna i stanowi część naszej rzeczywistości, aczkolwiek dążenie do jedności wokół najważniejszych spraw jest naszym obowiązkiem i jestem przekonany, że to tego obowiązku poczuwają się zarówno Polacy w kraju, jak i przedstawiciele polskich społeczności za granicą” – powiedział ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin na uroczystym przyjęciu z okazji Dnia Niepodległości w Kijowie„Różnorodność jest naturalna i stanowi część naszej rzeczywistości, aczkolwiek dążenie do jedności wokół najważniejszych spraw jest naszym obowiązkiem i jestem przekonany, że to tego obowiązku poczuwają się zarówno Polacy w kraju, jak i przedstawiciele polskich społeczności za granicą” – powiedział ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin na uroczystym przyjęciu z okazji Dnia Niepodległości w Kijowie

Pod burzliwe owacje sali p.o. prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antonii Stefanowicz złożył podziękowania reżyserce świątecznego koncertu, kierowniczce zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” -  Łesi JermakPod burzliwe owacje sali p.o. prezesa Związku Polaków na Ukrainie Antonii Stefanowicz złożył podziękowania reżyserce świątecznego koncertu, kierowniczce zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” -  Łesi Jermak

Zespól wokalny „Biała Cerkiew” pod kierownictwem Heleny Chomenko obok folkloru zaprezentował repertuar poważny, w tym piosenkę Jacaka Kaczmarskiego „Mury” która stała się hymnem „Solidarności” czy też ulubioną pieśń papieża bł. Jana Pawła II „Barka” Zespól wokalny „Biała Cerkiew” pod kierownictwem Heleny Chomenko obok folkloru zaprezentował repertuar poważny, w tym piosenkę Jacaka Kaczmarskiego „Mury” która stała się hymnem „Solidarności” czy też ulubioną pieśń papieża bł. Jana Pawła II „Barka”

Licznie zgromadzeni widzowie mieli też okazję do głębokiej zadumy, słuchając patriotycznej poezji Zygmunta Liwickiego w wykonaniu Olgi Karaczanowej, czy też kompozycji muzycznej opartej na muzyce Szopena w wykonaniu Olesi SinczukLicznie zgromadzeni widzowie mieli też okazję do głębokiej zadumy, słuchając patriotycznej poezji Zygmunta Liwickiego w wykonaniu Olgi Karaczanowej, czy też kompozycji muzycznej opartej na muzyce Szopena w wykonaniu Olesi Sinczuk

Patriotyczne wiersze recytują Ksenia Buseń i Dmytro Ponomarenko z Młodzieżowej Asocjacja „Młodzi i kreatywni”. Młodzież zrzeszona w tej organizacji wiodła prym w poezji i prozie mistrzowsko przedstawionym słuchaczomPatriotyczne wiersze recytują Ksenia Buseń i Dmytro Ponomarenko z Młodzieżowej Asocjacja „Młodzi i kreatywni”. Młodzież zrzeszona w tej organizacji wiodła prym w poezji i prozie mistrzowsko przedstawionym słuchaczom

Godną naśladowania odwagą i obyciem scenicznym zachwycili publiczność tancerze z najmłodszej grupy zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”Godną naśladowania odwagą i obyciem scenicznym zachwycili publiczność tancerze z najmłodszej grupy zespołu Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”

Dziewczęta z trio „Ażur” Winnickiego Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków pod kierownictwem Iryny Godnej odprosiły się z równoległego świątecznego koncertu w Winnicy i przypomniały kijowianom powojenne szlagiery polskie we wspaniałej aranżacjiDziewczęta z trio „Ażur” Winnickiego Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków pod kierownictwem Iryny Godnej odprosiły się z równoległego świątecznego koncertu w Winnicy i przypomniały kijowianom powojenne szlagiery polskie we wspaniałej aranżacji

W finale koncertu (od lewej) konsul ds. Polaków na Ukrainie Ewa Matuszek-Zagata, zastępca ambasadora RP Dariusz Górczyński i konsul generalny RP w Kijowie Rafał Wolski podziękowali kierownikom zespołów i podopiecznym im artystom za to, że „ z Polską w sercu na koncert przybyli i że  Polskę w sercu noszą”W finale koncertu (od lewej) konsul ds. Polaków na Ukrainie Ewa Matuszek-Zagata, zastępca ambasadora RP Dariusz Górczyński i konsul generalny RP w Kijowie Rafał Wolski podziękowali kierownikom zespołów i podopiecznym im artystom za to, że „ z Polską w sercu na koncert przybyli i że  Polskę w sercu noszą”

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України