Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2012
Nasi bohaterowie
Przejdą lata i wieki przeminą…

Przemawia Attache Obrony przy Ambasadzie RP Na Ukrainie płk Krzysztof Lis.

W prezydium (od lewej) Krzysztof Świderek - Konsul Generalny RP w Winnicy, Jan Sroka - przedstawiciel Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych RP, Josyp Zapołowskyj - przewodniczący Żytomierskiej Rady Obwodowej, Zygmunt Węgłowski - Prezes Stowarzyszenia Weteranów WP, Irena Perszko - dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu

Już prawie 20 lat w Żytomierzu niezwykle aktywnie funkcjonuje Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny, pod przewodnictwem Zygmunta Węgłowskiego, z inicjatywy którego 23 listopada w Domu Polskim im. Ignacego Paderewskiego w Żytomierzu odbyła się wzruszająca ceremonia.

Wzruszająca, chociażby dlatego, że przybyło na nią już tylko kilkunastu (w tym kilku dziewięćdziesięcioletnich) weteranów i że dotyczyła przekazania na wieczne przechowanie Obwodowemu Żytomierskiemu Muzeum Krajoznawczemu pamiątkowej relikwii - Sztandaru Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny.

Wraz ze Sztandarem weterani przekazali też medal „PRO MEMORIA”, którym uhonorowano ich Stowarzyszenie w 2008 r., jak również folder, upamiętniający historię Wojska Polskiego ze Wschodu w latach 1943-1945 oraz dokumentujący działalność Stowarzyszenia w latach 1993-2012.

Wśród sędziwych weteranów Wojska Polskiego b. więzień Majdanka, aktywny działacz środowiska polskiego w Żytomierzu - Franciszek Brzezicki (na pierwszym planie)Wśród sędziwych weteranów Wojska Polskiego b. więzień Majdanka, aktywny działacz środowiska polskiego w Żytomierzu - Franciszek Brzezicki (na pierwszym planie)

Dyrektor „Domu Polskiego” Irena Perszko otwierając ceremonię poprosiła chwilą ciszy uczcić pamięć poległych w walkach o wolność i pokój oraz pamięć bohaterów, którzy odeszli od nas już w dzisiejszych czasach.

Prezes Stowarzyszenia Weteranów WP Żytomierszczyzny Zygmunt Węgłowski opowiadając o dziejach Stowarzyszenia i niezwykłych życiorysach jego członków stwierdził ze smutkiem, że prawie dwadzieścia lat temu, tj. w chwili powstania liczyło ono 370 członków, zaś dziś jest ich już tylko 54. „Jednak wszyscy oni – podkreślił – w miarę sił, z wielkim poświęceniem uczestniczą w licznych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie”.

Przekazując relikwie na wieczne przechowywanie zacytował zebranym protokół przekazania Sztandaru, w którym, m.in. pisze się: „Sztandar ten uwieczni pamięć o tym, że Polacy Żytomierszczyzny tak masowo służyli i walczyli w szeregach Wojska Polskiego przeciwko niemieckiemu faszyzmowi”. Przypomniał też, iż: „Bojowe czyny naszych krajan upamiętniliśmy ponadto dwoma tablicami pamiątkowymi, wmurowanymi na kościele św. Zofii oraz na budynku przy ul. Michajłowskiej 15, w którym latem 1944 roku mieścił się główny sztab formowania polskich jednostek wojskowych”.

Prezes Zygmunt Węgłowski pieczołowicie przekazuje na wieczne przechowanie Sztandar StowarzyszeniaPrezes Zygmunt Węgłowski pieczołowicie przekazuje na wieczne przechowanie Sztandar Stowarzyszenia

W dowód uznania ofiarnej pracy Zygmunta Węgłowski w imieniu ministra Jana Stanisława Michajłowskiego, kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przedstawiciel Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych Jan Sroka udekorował go Medalem „Pro Patria”. Szlachetna działalność Pana Zygmunta została też docenione przez przewodniczącego Żytomierskiej Rady Obwodowej Josypa Antonowicza Zapołowskiego, który sprezentował mu zegarek wraz z pamiątkowym folderem i wyrazami głębokiej wdzięczności.

W swoich przemówieniu za trud, znój i męstwo za bojowe czyny podziękował weteranom i złożył życzenia długich lat życia wojenny attache Ambasady Rzeczpospolitej Polski na Ukrainie płk. Krzysztof Lis, który specjalnie przybył na tę uroczystość ze stolicy Ukrainy.

Gospodarze i honorowi goście uroczystości pod pomnikiem postawionym i poświęconym w hołdzie Ojcu Świętemu błogosławionemu Janowi Pawłowi II w 10-ą rocznicę Jego wizyty apostolskiej na Ukrainie Gospodarze i honorowi goście uroczystości pod pomnikiem postawionym i poświęconym w hołdzie Ojcu Świętemu błogosławionemu Janowi Pawłowi II w 10-ą rocznicę Jego wizyty apostolskiej na Ukrainie

Podsumowując spotkanie Konsul Generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek złożył podziękowania wszystkim uczestnikom i przekazał wartościowe książki, publikacje informacyjne i podarunki gospodarzom i honorowym gościom, w tym jedynemu, żyjącemu dziś na świecie więźniowi Majdanka Franciszkowi Brzezickiemu oraz Kapelanowi Polaków Żytomierszczyzny ks. Jarosławowi Giżyckiemu, a następnie zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek z tradycyjnym frontowym „sto gram”.

Dla przybyłych gości zorganizowano również zwiedzanie miejsc powiązanych z polską kartą historii Żytomierszczyzny, w tym też zabytkowego ponad 200 letniego cmentarza, gdzie spoczywa wielu naszych znakomitych rodaków.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України