Dziś: piątek,
30 lipca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
„Podaj rękę Ukrainie”
Dzień Chersonia


Pieniądze uzyskane ze sprzedaży smakołyków przeznaczono na pomoc żołnierzom armii ukraińskiej pochodzącym z Chersonia

20 września Chersoń obchodził swoje 236-lecie. Obwodowe Towarzystwo Polskie „Polonia”, jak i w lata poprzednie, wzięło aktywny udział w obchodach Dnia Miasta. Na placu przy Teatrze Dramatycznym w Chersoniu postawiono scenę, gdzie odbywały się koncerty. Zespół folklorystyczny „Przyjaźń”, działający przy OTP „Polonia” i uczniowie Szkoły nr 16, która jest jedyną działającą w obwodzie chersońskim Szkołą Mniejszości Narodowych, wykonali polskie pieśni patriotyczne i pieśń przyjaźni pt.: „Podaj rękę Ukrainie”.

W wykonaniu uczniów Szkoły nr 11, gdzie nauczany jest język polski jako drugi język obcy, usłyszeliśmy dwie pieśni: Waleria Obertas zaśpiewała „Dumkę na dwa serca”, a duet Walentyna Bakłan i Roman Tereszczuk pieśń „Wyszła dziewczyna, wyszła jedyna...”.


Duet wokalny Walentyna Bakіan i Roman Tereszczuk

Przy scenie rozstawiono namioty mniejszości narodowych, mieszkających w Chersoniu: Niemców, Tatarów Krymskich, Greków, Gruzinów i oczywiście namiot polski, gdzie członkowie OTP „Polonia” sprzedawali upieczone własnoręcznie ciasta polskiej kuchni: sernik, piernik, szarlotkę i inne.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży smakołyków przeznaczono na pomoc żołnierzom armii ukraińskiej pochodzącym z Chersonia. Na ogólnym zebraniu członków Towarzystwa postanowiono do sumy zebranej w Dniu Miasta dołączyć pieniądze, które już od dwóch lat członkowie Towarzystwa zbierali na budowę pomnika generała Mariusza Zaruskiego, którego grób znajduje się w Chersoniu. Decyzję tę podjęto w przekonaniu, że kiedy na Ukrainie zapanuje pokój, wtedy będzie czas myśleć o budowie pomnika.


Występ zespołu folklorystycznego „Przyjaźń”

W tym trudnym czasie członkowie OTP „Polonia”, tak samo jak i Rzeczpospolita Polska, całym sercem wspierają Ukrainę.

Swietłana SZUWAŁOWA
(Wiceprezes OTP „Polonia”)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України