Dziś: piątek,
30 lipca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
25-lecie Towarzystwa Polaków Podola
SREBRNY JUBILEUSZ


Prezes Stowarzyszenia Helena Galka
i wiceprezes Stanisław Nagorniak przyjmują podziękowanie za wieloletnią ofiarną pracę od  Konsula Generalnego RP w Winnicy Krzysztofa Świderka

Kamieniecka Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła 5 września powitała licznych gości przybyłych tu z okazji jubileuszu Polskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. dr Antoniego Józefa Rollego, działającego w Kamieńcu Podolskim już od 25 lat.

Wśród nich obecni byli: Konsul Generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, z-ca prezydenta miasta Wasyl Cukacz, deputowani władz regionalnych, prezesi ośrodków polskich obwodu chmielnickiego i Kijowa, członkowie Stowarzyszenia i parafianie


Obchody rozpoczęto od uroczystej procesji wokół Katedry
Kamienieckiej

Ks. Alojzy Kosobucki rozpoczął mszę procesją wokół Katedry. W kazaniu zabrzmiało wiele dobrych słów o 300 osobowej organizacji oraz znaczeniu kultury w życiu państwa polskiego, którego 123 lata nie było na mapie świata. Podkreślano niezwykle pozytywną działalność stowarzyszenia noszącego imię dr Antoniego Józefa Rollego - lekarza psychiatry, społecznika i historyka amatora (zmarłego 1894 w Kamieńcu Podolskim), autora licznych prac z historii Podola, co do którego powiadano, iż nawet jego pomnik ze złota, nie dorównywał by w cenie wkładu, jaki poczynił on do kultury i historii regionu.


Ojciec proboszcz Alojzy Kosobucki Zaintonował pieśń hymniczną „Gaude mater Polonia” (Ciesz się, Matko Polska)

Przypominano liczne imprezy, spotkania, wyjazdy, organizowane w ramach działalności Towarzystwa. Podkreślano, że w skupiskach Polaków udało się uruchomić szkoły z pogłębionym nauczaniem języka polskiego.

Po odprawieniu mszy wszyscy przeszli pod pomnik Jana Pawła II gdzie złożyli wieńce i kwiaty. Odśpiewano ulubioną pieśń papieża „Barkę”.


Wystąpił zespół taneczny ze Słobódki kierowany przez
Stanisława Nagorniaka

Kwiaty złożono też pod pomnikiem Jerzego Wołodyjowskiego – pułkownika kawalerzysty w chorągwi Jana Sobieskiego, który zginął na skutek wybuchu prochu w Zamku Górnym w Kamieńcu Podolskim bezpośrednio po jego kapitulacji przed oblegającymi go Turkami. (nb. na tej postaci wzorowany jest jeden z głównych bohaterów „Trylogii” Henryka Sienkiewicza – Michał Wołodyjowski).


Chór Katedry Kamienieckiej

Następną cześć obchodów, która odbyła się na sali konferencyjnej hotelu „Kleopatra”, rozpoczął koncert w wykonaniu zespołów artystycznych z Kamieńca Podolskiego.

Życzenia owocnej pracy i długich lat istnienia złożyli jubilatom przedstawiciele władz miasta (Wasyl Sukacz), MSZ Polski (Krzysztof Świderek), Związku Polaków Ukrainy (Antoni Stefanowicz) oraz duchowieństwa.

Wieloletni prezes Stowarzyszenia Helena Galka oraz wiceprezes Stanisław Nagorniak podziękowali wszystkim, którzy zapoczątkowali odrodzenie polskości na Podolu, a szczególnie - Walentynie Michajłowskiej, Antoniemu Szpyczko oraz księżom i braciom zakonnym. Z dobrymi słowami zwrócili się do zebranych uczniowie oraz nauczyciele polskiej szkoły numer 13.


Kamieniec Podolski. Pomnik pułkownika Jerzego Michała Wołodyjowskiego odsłonięty w 1993 r. na placu przy Katedrze Łacińskiej. Inskrypcja głosi: PAMIĘCI / PANA PUŁKOWNIKA / JERZEGO / WOŁODYJOWSKIEGO / HEKTORA / KAMIENIECKIEGO / AD - MCMXCIII oraz: ŻYCIE / TO SZEREG / POŚWIĘCEŃ / RESURGAM. U stóp pomnika, formą przypominającego pień drzewa, ustawiony został kapitel kolumny, na którym spoczywa granitowa kula z napisem: MAGNA RES LIBERTAS. Pomnik wieńczy ulatująca w górę gołębica z gałązką w dziobie. Pomnik ufundowany został przez miejscowych Polaków

Świętowanie trwało do późnych godzin wieczornych. Goście opuszczali forty pradawnego Kamieńca życząc polskim społecznikom pomyślnego dotrwania do, co najmniej, Złotego Jubileuszu.

Franciszek MICIŃSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України