Dziś: piątek,
30 lipca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
O projekcie wielkiej rangi
Woda: ekologia, ekonomika, zdrowie


Walery Hryszczuk

Rola wody w życiu człowieka jest nie do przecenienia, ale jak do tej pory nie tylko nie zdobyła ona właściwej oceny, ale na odwrót – jest jeszcze bardzo, bardzo niedoceniana. W wielu dziedzinach działalności człowieka istnieją potężne rezerwy powiązane z wodą, aczkolwiek ażeby wykorzystać te rezerwy trzeba pojąć fizyczny charakter procesów zachodzących w żywej i pozbawionej życia przyrodzie, toczące się przy udziale wody.

Pozwolę sobie zwrócić uwagę na ciekawą i pożyteczną dla wielu obszarów ekonomiki i zdrowia człowieka informację. Chodzi o praktycznie nieznany, w większości krajów świata, kompleks realnie funkcjonujących innowacyjnych technologii korzystnego wykorzystania zarówno zwyczajnej wody, jak i nadzwyczaj szerokiego zastosowania ekologicznie czystych, termodynamicznie nierównowagowych słabo mineralizowanych roztworów wodnych z unikalnymi właściwościami utleniania.

  W literaturze naukowej dla takich roztworów wodnych stosowane różne nazwy: roztwory aktywowane elektrochemicznie, anolity, katolity, elektro-jonizowane roztwory wodne, woda zredukowana, woda aktywowana.

Z ludowych podań dotarły do nas takie nazwy, jak «żywa woda» i «martwa woda».

W przemyśle chemicznym, spożywczym w biotechnologii i innych branżach aktywowana woda w wielu procesach technologicznych może zastąpić(nawet bardziej skutecznie) stężone kwasy i zasady, inne utleniacze i reduktory. Przy tym ekonomiczne i ekologiczne przewagi są tu oczywistymi.

Dla przykładu: kompleksowe zastosowanie aktywowanych wód w rolnictwie pozwala o dziesiątki procent zwiększyć efektywność upraw roślin, hodowli zwierząt i drobiu, znacznie zmniejszając, przy tym, zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną oraz wyzbyć się od wcześniej stosowanych, ekologicznie niebezpiecznych, środków chemicznych, zaś np. przy produkcji cukru całkowicie zrezygnować z formaliny i osiągnąć przy tym znaczne oszczędzanie środków.

Stosownie zastosowania w medycynie zaznaczyć należy, że aktywowane wody mogą być używane jako środki lecznicze, dezynfekujące, profilaktyczno-zdrowotne i rekonwalescencyjne oraz bardzo wygodne w użyciu środki sanitarno-higieniczne.

Woda z właściwości utleniającymi, która nazywa anolitem, lub martwą wodą, jest dziś, z pewnością, najbardziej efektywnym dezynfekującym środkiem, bezpiecznym dla człowieka i środowiska naturalnego i ma praktycznie nieograniczoną sferę zastosowania. Wykorzystać ją można dla odkażania wody pitnej i ścieków, w tym ścieków zakaźnych (np. w sanatoriach przeciwgruźliczych), dezynfekcji transportu lotniczego, różnych urządzeń do przetwarzania, oraz w przemyśle spożywczym, jak również dla obróbki pasz, artykułów spożywczych i, co ważne, przy bardziej skutecznym zachowaniu pożytecznych substancji i wydłużeniu terminów przechowywania.

W szpitalach anolit może zastąpić praktycznie wszystkie środki dezynfekujące, używane powszednio - począwszy od mycia podłóg, kończąc sterylizacją instrumentów medycznych.

 Z kolei woda z właściwościami regeneracji, którą nazywają katolitem, lub żywą wodą, jest w swej istocie przeciwutleniaczem.

Ustalono, że żywa woda bezpośrednio (bez interwencji farmakologicznej) wzmacnia odporność organizmu i zalecana jest, przede wszystkim, ludziom, zamieszkującym w trudnych warunkach klimatycznych, ludziom podeszłego wieku, wyczerpanych trudną pracą fizyczną, jak również sportowcom i dzieciom. Spożywanie takiej wody, umożliwia organizmowi neutralizację wolnych rodników, a tym samym zapobiega przedwczesnemu starzeniu się i znacznie zmniejsza ryzyko wielu chorób, w tym i chronicznych.

Już dzisiaj żywą i martwą wodę z powodzeniem wykorzystują przy leczeniu takich chorób, jak: cukrzyca, nadciśnienie, różne formy raka i zapaleń wątroby, osteoporoza, wrzody cukrzycowe, oparzenia i choroby skóry. To również potężne narzędzia przy rehabilitacji po udarze mózgu, przy stwardnieniu rozsianym, czy chorobie Parkinsona.

Uczeni udowodnili, iż żywa i martwa woda samoistnie wytwarzane są w organizmie człowieka, a ewolucja potwierdziła, jak wielką rolę odgrywają te substancje.

Jest jeszcze jeden aspekt, niezwykle perspektywiczny w tym temacie, związany z nanotechnologią, która może całkowicie zmienić oblicze świata, w którym żyjemy.

Obejmuje ona pojęciowo wszystkie działania prowadzone na poziomie atomowym i molekularnym pozwalające drogą syntezy zbudować dowolną konstrukcję. Prognozują, iż w przyszłości człowiek będzie w stanie stworzyć miliony samopowielających się nanokonstruktorów modyfikując z ich pomocą uszkodzony kod genetyczny człowieka, lub też niszcząc z największą precyzją komórki nowotworowe.

A jako, że w skład żywej i martwej wody wchodzą nie tylko pojedyncze nanocząstki, a pewne atomy i związki, które nadają tym wodom właściwości antyoksydacyjne i biobójcze, to od wykorzystania takich wód w medycynie i w innych obszarach, należy spodziewać się rezultatów jeszcze bardziej sensacyjnych, niż wyniki stosowania wodnych roztworów nanocząstek.

Zastosowanie żywej i martwej wody jako środka leczniczego (ewentualnie w połączeniu z innymi środkami) na pewno pozwoli rozwiązać kluczowy dla jakiegokolwiek kraju problem społeczno-psychologiczny - wzrost średniej długości życia.

A zatem uwzględniając wagę przytoczonych powyżej informacji, jak najbardziej wskazanym będzie, w celu szerszego zastosowania wody aktywowanej elektrochemicznie w różnych dziedzinach gospodarki narodowej, przy czynnym zaangażowaniu, chemików, geologów, biologów, medyków i innych uczonych, opracować Narodowy Projekt pod umowną nazwą «Woda».

Ponadto, jeżeli uwzględnić, że woda jest praktycznie niewyczerpalnym źródłem wodoru, czyli podstawą energetyki wodorowej - energetyki przyszłości, to jest się oczywistym, że projekt «Woda» może stać się jednym z podstawowych projektów o randze ogólnopaństwowej.

Walery HRYSZCZUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України