Dziś: piątek,
30 lipca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Nauka
Z batalii o czystą wodę

Bez wody nie da się żyć. Jest niezbędna dla wszystkich procesów zachodzących w organizmie. Już 2-3% niedobór wody zaburza funkcjonowanie organizmu. Mimo, że woda nie stanowi substancji odżywczych dla organizmu to jest jednak niezbędnym składnikiem, od którego zależy przeżycie organizmów żywych. A zatem to wielki skarb. W wielu krajach funkcjonują dziś Zespoły Bezpieczeństwa Wody. Niektóre kraje odczuwają już jej niedobór, chociaż uczeni twierdzą, że pod ziemią (na głębokości około 700 km) może kryć się nawet trzy razy więcej wody, niż jest we wszystkich oceanach na powierzchni naszej planety.

 A jak przedstawiają się sprawy ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody na Ukrainie i na naszym kontynencie?

Tej niezwykle istotnej kwestii poświęcono międzynarodową naukowo-praktycznej konferencję w murach Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy – „Politechnika Kijowska” zatytułowaną: "Czysta Woda. Aspekty fundamentalne, stosowane i przemysłowe".

To już druga, w tej uczelni, międzynarodowa konferencja, dotycząca problematyki czystej wody. Pierwsza miała miejsce w końcu 2013 roku i poświęcona była pamięci absolwenta KPI, wybitnego polskiego fizyko-chemika i jednocześnie działacza państwowego i społecznego profesora Wojciecha Świętosławskiego. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczpospolitej Polskiej na Ukrainie Henryk Litwin wystąpił z inicjatywą uczynić takie fora naukowe regularnymi. Stąd też przedsięwzięcie przebiegało pod jego patronatem.

Wspólnie z uczelnią konferencję przygotowali: Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Katedra JUNESKO, Park Naukowy „Kijowska politechnika”, Ukraińsko-Polskie Centrum NTUU "KPI", Politechnika Lubelska, Spółka ekologicznej chemii i inżynierii, Naukowo-produkcyjne przedsiębiorstwo „Technologie przyrody”.

W konferencji uczestniczyło 103 badaczy z Ukrainy, Polski i Białorusi.

„Problem dostępu do wody pitnej stoi dziś bardzo ostro i z czasem będzie wzrastać. Dlatego kwestia jego rozwiązania powinna stać się bardzo ważną dla młodych naukowców, działaczy państwowych i społecznych - zaznaczył na ceremonii otwarcia rektor NTUU "KPI" akademik NAN Ukrainy Mychaiło Zhurowskyj.

- Już teraz piąta część ludności Ziemi nie ma dostępu do jakościowo bezpiecznej wody. Przed mieszkańcami ponad 40 krajów świata ten problem stoi nadzwyczaj ostro. Z niską jakością wody wiąże się 80 procent chorób ludności naszej planety. Obecnie deficyt wody sięga około 230 mld m3  na rok, a już według prognoz ONZ w roku 2025, sięgnie 1.3-2 bilionów m3 rocznie. [-] Jednocześnie, na kuli ziemskiej znajdują się znaczne zasoby wodne, które po pewnym przetwarzaniu mogą być wykorzystane przez ludzi. To, przede wszystkim, zasoby oceanów, lodowców, jezior; czyli problemem ludzkości nie polega na braku zasobów, a na tym jak inżynieryjnymi, technicznymi, biologicznymi i innymi metodami uczynić tę wodę przydatną dla spożycia i wykorzystania. Mam nadzieję, - konkludował rektor uczelni - że w trakcie konferencji zrobimy jeszcze jeden ważny krok w uświadomieniu sobie znaczenia problemów zabezpieczenia ludzkości w czystą wodę i konsolidacji wysiłków naukowców Ukrainy i innych państw w ich rozwiązaniu "

Na ceremonii otwarcia wystąpił także Dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie profesor Henryk Sobczuk, który powiedział m. in.: „Widzę tę konferencję, jako jeden z elementów przygotowania nauki ukraińskiej do tego, żeby poprzez kontakty, poprzez wzajemne związki nauki z przemysłem z różnych krajów, w najbliższym czasie sprawniej wdrażać zadania, stojące przed Ukrainą w dziedzinie ochrony wody".

Po plenarnym posiedzeniu uczestnicy konferencji zapoznali się z działalnością Centrum czystej wody, znajdującego się na terytorium uniwersyteckiego campusa.

W ciągu kolejnych dwóch dni uczestnicy rozważyli kwestie z zakresu nowoczesnych technologii przygotowania wody pitnej i technicznej, problemy organizacyjne, dotyczące oszczędnego gospodarowania zasobami wody, aspekty oczyszczania ścieków, sposoby utylizacji osadów i aktywnego iłu; regulacji i renowacji systemów ekologicznych i inne nabrzmiałe problemy z tej dziedziny.

Materiały ujęte w referatach uczestników konferencji wydane zostaną odrębną publikacją.

Poniżej proponujemy fragmenty jednego z najciekawszych wystąpień na konferencji Walerego Hryszczuka - dyrektora ukraińsko-niemieckiego centrum badawczego „REDOX”.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України