Dziś: piątek,
30 lipca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Z życia ośrodków
Wzniosłym słowem i odświętna nutką o niepodległości

Na uroczystym spotkaniu z okazji Święta Niepodległości Polski w stołecznej bibliotece im. A. Mickiewicza zebrali się członkowie Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza.

Tym razem wspaniałą recytacją wierszy polskich poetów i programem muzycznym wzruszyli i zadziwili zebranych uczniowie ze Szkoły Języków Obcych nr 5 w Browarach. W szkole te, gdzie dzieci uczą się języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego już od 10 lat prowadzone jest nauczanie języka polskiego, pod wysoce profesjonalną pieczą nauczycieli, systematycznie zapraszanych z Polski.

Podczas wieczoru uczniowie z klas jedenastej, ósmej i szóstej zaprezentowali program słowno-muzyczny, wyreżyserowany przez nauczycielkę języka polskiego Elżbietę Feiner. Głęboka wiedza i talent pedagogiczny Pani Elżbiety sprawia, że jej wychowankowie zajmują czołowe miejsca na wielu konkursach i akcjach w stolicy, powiązanych z polskością. Niektórzy z młodych artystów wzbogacają też zasób swych wiadomości uczęszczając do punktu konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Kijowie, czy też do Szkoły Muzycznej im. M. Łysenki.

Jako że, tradycyjnie już, w działaniach Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. A. Mickiewicza, oprócz młodzieży biorą aktywny udział dzieci z rodzicami, to w ich imieniu przekazano w ten wieczór kwiaty z podziękowaniami prezes PSKO Irenie Gilowej.

Ciekawe okazjonalne wystąpienie wygłosiła dyrektorki kursów „Polonista Center” w Kijowie Eugenii Usterko podkreślając, iż aktualna sytuacja na Ukrainie pokazuje, że musimy wytrwale dbać o największą wartość, jaką jest wolność.

Po części oficjalnej, przy lampce wina, długo jeszcze toczyły się przyjacielskie rozmowy.

A. KOSOWSKI 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України