Dziś: piątek,
30 lipca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2014
Kolejny krok
OD SŁÓW DO CZYNÓW


Słowo powitalne wygłosił prezes ukraińskiej „Solidarności” Stanisław Kostecki

22 listopada na zebraniu Rady Partii Polaków Ukrainy „Solidarność” postanowiono, by w krótkim terminie przeprowadzić rejestrację wszystkich obwodowych ośrodków tej nowej ukraińskiej formacji politycznej.

22 listopada na sali konferencyjnej kijowskiej Biblioteki im. Adama Mickiewicza zebrali się Polacy z Żytomierza, Chmielnickiego, Lwowa, Tarnopola, Chersonia, Dniepropietrowska, Odessy, Sum, Czerkas, Winnicy, Równego, Wołoczyska, Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa), Kijowa i innych miejscowości, aby omówić kontynuację tworzenia struktur partyjnych „Solidarności” we wszystkich głównych regionach Ukrainy.

Założeniem działań było stworzenie w przeciągu kilku tygodni po kijowskim spotkaniu obwodowych ośrodków partii Polaków w większości obwodów Ukrainy, wybranie regionalnych liderów oraz lokalnych zarządów.

Zebranie Rady rozpoczęło się od słowa powitalnego, które skierował do zebranych prezes ukraińskiej „Solidarności” Stanisław Kostecki. Przypomniał o problemach, które wynikały podczas rejestracji w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz o szczęśliwym zbiegu okoliczności, gdy po naleganiu organu rejestrującego w rezygnacji z nazwy Partia Polaków Ukrainy, „zwolniła się" nazwa „Solidarność” (ukraiński prezydent Piotr Poroszenko zmienił dotychczasową nazwę swojej „Solidarności” na Blok własnego imienia). Prezes przedstawił prawników, którzy pomagali przy rejestrowaniu partii oraz swojego zastępcę Włodzimierza Szczepaniaka.

Rejestrowanie obwodowych ośrodków partyjnych jest o tyle ważne, bo nie stworzenie ich w terminie do sześciu miesięcy od dnia rejestracji partii, grozi jej likwidacją. Takie normy zapisane są w ukraińskiej Konstytucji i obowiązują wszystkie powstające tego rodzaju formacje.

- Dobrze będzie, jeżeli stanowisko regionalnego lidera naszej siły obejmie Polak, katolik o tradycyjnych polskich poglądach, ale nie ograniczamy się wyłącznie do osób o polskim pochodzeniu. Mamy nadzieję, że nasze szeregi zasilą także przedstawiciele innych narodowości, bowiem mamy wiele wspólnych celów – zaznaczył Kostecki.

Dużo czasu na posiedzeniu Rady Partii poświęcono ideologii, którą będzie kierowała się nowa partia Polaków. Według prezesa nie może być mowy o żadnych przejawach nacjonalizmu czy ultraradykalnych poglądów. Chrześcijańsko-demokratyczna „Solidarność” powinna krzewić patriotyzm a nie „wzmacniać” pozycje cudzego państwa, jak to robiło jeszcze do niedawna „Russkoje Jediństwo”, będące w dużej mierze agentem Kremla na terenie Ukrainy. Partia Polaków będzie wspierała aspiracje eurointegracyjne Ukrainy oraz przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego.

Opierając się na statystyki kościelne (okolicznościowe liczenie parafian kościoła rzymskokatolickiego przed Wielkanocą), przeprowadzone w 1996 roku, Stanisław Kostecki oszacował liczbę Polaków, mieszkających na Ukrainie, na 2 miliony osób (biorąc pod uwagę fakt, że w 1996 roku 96% rzymskokatolików na Ukrainie stanowili Polacy). Duże pole dla działalności dla nowej siły politycznej, szczególnie w rejonach, gdzie zachowały się duże skupiska ludności polskiej – np. na Żytomierszczyźnie i Podolu.

- Otrzymaliśmy szansę na stworzenie silnej partii na Ukrainie, w oparciu o Polaków tutaj mieszkających. Teraz, wszystko zależy od tego, jak wychowamy to „dziecko”, które nam się 6 października urodziło – tak podsumował stworzenie „Solidarności” prezes Kostecki.

Pod koniec zebrania postanowiono by podjąć przygotowania do II walnego Zjazdu „Solidarności”, który zaplanowany jest na luty następnego roku. W grudniu przeprowadzone zostanie kolejne zebranie Rady Partii (w celu wybrania komisji statutowej, programowej, etc), a każde kolejne zebrania Rady przeprowadzane będą co dwa miesiące. Zaproponowano też badać doświadczenie podobnych formacji politycznych w innych państwach, sąsiadujących z Ukrainą.

Po tradycyjnym „Szczęść Boże” uczestnicy sobotniego spotkania w kijowskiej bibliotece im. Mickiewicza rozjechali się do swoich miast i miasteczek, by podjąć się bardzo ważnego wyzwania – współtworzenia przedstawicielstwa interesów polskiej mniejszości narodowej nie tyko w płaszczyźnie kulturowej, ale teraz także i politycznej.

Adres centralnego ośrodka partii „Solidarność”: 01054, Київ, вул. Дмитрієвська, 18/24, 8 piętro.

Adres mailowy: ppsolidarnosc@ukr.net

Red. „Słowa Polskiego” Jerzy WÓJCICKI
(rzecznik prasowy partii „Solidarność”)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України