Dziś: wtorek,
07 lipca 2020 roku.
Przegląd do nr 619 – czerwiec 2020 r.
Gospodarka
XIV Zjazd Wychowanków Politechniki Kijowskiej
O WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z UKRAINĄ NA DOLNYM ŚLĄSKU


Aktywnym członkom Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej wręczono dyplomy przyznane przez rektora NTUU KPI Michaiła Zgurowskiego

Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy FSNT NOT, odbyło się w Kompleksie Rekreacyjnym MIŁOCIN koło Trzebnicy 18-20 maja 2018 r.

Olga Wachrina z Kijowa wystąpiła z prelekcją na temat współpracy między Politechniką Kijowską i Politechniką Poznańską, ilustrując ją zdjęciami wyświetlanymi na ekranie.

Witalij Bojko z Kijowa opowiedział o swoich poznańskich studiach, które mają się zakończyć dyplomami magisterskimi obydwu politechnik. Prezes Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Andrzej Mordel nawiązał do dziejów ruchu absolwenckiego we Wrocławiu, opowiedział o działalności SWPW w ostatnich miesiącach i przekazał pozdrowienia od Stowarzyszenia.

Referat o gospodarce Ukrainy wygłosił Zygmunt Nikodem. Posiłkując się danymi Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy stwierdził, że od dwóch lat w gospodarce Ukrainy widoczna jest poprawa, o czym świadczy wzrost produktu krajowego brutto, polepszenie rezultatów pracy przemysłu, budownictwa, transportu i rolnictwa, a także wzrost obrotów w handlu zagranicznym.

Janusz Fuksa omówił wyniki polskiego handlu z zagranicą, w tym współpracy handlowej z Ukrainą, zwracając uwagę na szybki wzrost obrotów z tym krajem.

Po seminarium odbył się XIV Zjazd Wychowanków Politechniki Kijowskiej, któremu przewodniczył Paweł Wiechecki. Przewodniczący Sekcji przedstawił sprawozdanie za 4 lata i wraz z Olgą Wachriną wręczył dyplomy nadane przez rektora NTUU KPI Michaiła Zgurowskiego 13 aktywnym członkom Sekcji.

Wręczył też srebrne odznaki honorowe NOT Andrzejowi Mnichowi i Eugeniuszowi Turykowi. Komisja rewizyjna oceniła pracę Zarządu. Wybrano 12-osobowy Zarząd Sekcji.

Przewodniczącym został ponownie Janusz Fuksa, I zastępcą Paweł Wiechecki, zastępcami Sylwester Lewicki i Zygmunt Nikodem, sekretarzem Andrzej Mnich, skarbnikiem Henryk Bukalski, członkami Zarządu: Barbara Borowska-Satława, Wiesław Kazana, Joanna Laskowska, Tadeusz Miksa, Grzegorz Pasternak i Eugeniusz Turyk.

Uczestnicy otrzymali 2 broszury z cyklu Wspomnienia z Kijowa: Kronika ćwierćwiecza – uzupełnienie za okres 2014-2018 (tom XXXIII) z opisem działalności Sekcji i Kronika – uzupełnienie (tom XXXIV) ze zdjęciami za 4 lata. Organizatorami seminarium byli Zygmunt Nikodem i Janusz Fuksa.

W piątek uczestnicy zapoznali się z uroczym zakątkiem wśród Wzgórz Trzebnickich, a wieczorem biesiadowali przy grillu obok hotelu. W sobotę po obradach pojechali szynobusem Kolei Dolnośląskich do Wrocławia, gdzie jedna grupa odwiedziła Muzeum Wody HYDROPOLIS, a druga odbyła spacer od Ostrowa Tumskiego do Rynku, po drodze zwiedzając średniowieczne zabytki.

Wieczorem absolwenci podczas uroczystej kolacji wspominali macierzystą uczelnię, oglądając na ekranie setki wspólnych zdjęć. W niedzielę po opuszczeniu Miłocina niektórzy uczestnicy zatrzymali się we Wrocławiu, by jeszcze raz popatrzeć na to piękniejące miasto, w którym już 10% to pracujący i studiujący Ukraińcy.

Janusz FUKSA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України