Dziś: niedziela,
17 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Rozmaitości
WARTO ZWIEDZIĆ
Podziemia kredowe w Chełmie

Jedyna w Europie kopalnia kredy piszącej rozciąga się pod całą chełmską starówką. Nie wiadomo dokładnie, jak długie są podziemne chodniki - do niektórych może dotrzeć tylko specjalnie przeszkolona ekipa ratowników górniczych.

Niektóre źródła podają, że wielopoziomowe kredowe labirynty ciągną się nawet do oddalonego o 15 kilometrów Stołpia. Najstarsze z nich pochodzą nawet z XIII wieku.

Podobno w kredowych ścianach zostały ukryte książęce kosztowności i skarby chełmskich mieszczan, a w lochach pod dawnym ratuszem był nie tylko skarbiec, ale też więzienie, w którym śmiercią głodową ginęli skazańcy. Według legend, ukrytych chełmskich skarbów strzeże Duch Bieluch (fot.).

W czasie prac archeologicznych badacze odkryli w podziemiach  m.in. dawną broń, kafle, monety i narzędzia z żelaza. Na trasie turystycznej znajduje się m.in. świetnie zachowany odcinek kopalni z unikatowymi formami kredowego krasu i płaskorzeźbą orła.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України