Dziś: niedziela,
17 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Rozmaitości
RODOWÓD ZŁOTEGO

W odrodzonej Rzeczpospolitej początkowo nowa polska waluta miała się nazywać „lech”, lub „pol”. Ostatecznie jednak 29 kwietnia 1924 roku decyzją Sejmu w ramach reformy pieniężnej przeprowadzonej przez ministra finansów Władysława Grabskiego wprowadzony został do obiegu „złoty”, który miał nawiązywać do waluty Królestwa Polskiego (regencyjnego).                                                     

Przy wymianie dawano 1 zł za 1,8 mln marek polskich. Złoty odpowiadał wartości 9/31 grama czystego złota i był równy frankowi szwajcarskiemu. Za jednego dolara płacono 5 zł i 18 gr. Złoty pojawił się po raz pierwszy, jako moneta jeszcze w 1663 roku.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України