Dziś: niedziela,
17 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Rozmaitości
Spis powszechny w Polsce

Projekt ustawy przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny Polski zakłada przeprowadzenie w Polsce kolejnego narodowego spis powszechnego ludności i mieszkań w terminie od 1 września do 30 listopada 2021 roku.

Przeprowadzenie właściwego spisu poprzedzą dwa spisy próbne. Pierwszy odbędzie się w terminie od 1 do 31 sierpnia 2019 roku, drugi od 1 do 30 kwietnia 2020 roku. Spisy próbne odbędą się tylko w wybranych gminach.

Poprzedni narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w Polsce był przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku. Na podstawie przepisów Unii Europejskiej państwa członkowskie są zobowiązane do przeprowadzania narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań raz na 10 lat.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України