Dziś: piątek,
24 września 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Edukacja
Ku uwadze absolwentów szkół
STUDIA POLSKO-UKRAIŃSKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Od 28 lutego 2019 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz piąty rozpocznie się rekrutacja na Studia Polsko-Ukraińskie. W tym roku program został gruntownie zmieniony, dostosowany do wymagań reformy szkolnictwa wyższego, pojawiło się w nim sporo nowych, ciekawych przedmiotów, w porównaniu z latami poprzednimi w sposób znaczący wzrósł praktyczny wymiar proponowanych zajęć.

Program przewiduje kształcenie zarówno na poziomie studiów I stopnia (studia licencjackie, 3 lata), jak i II stopnia (studia magisterskie, 2 lata). Istnieje także możliwość kontynuowania nauki na poziomie studiów doktoranckich (III stopnia).

Nasz program. „Razem w Europie” – hasło programu Studiów od początku jego powstania pozostaje niezmienione. Celem kształcenia jest przygotowanie ekspertów z zakresu relacji polsko-ukraińskich oraz współpracy obu krajów w różnych dziedzinach życia społecznego: w polityce, gospodarce, kulturze.

Pięć głównych filarów Studiów to:

WIEDZA o miejscu Ukrainy i Polski we współczesnej Europie, perspektywach współdziałania obu krajów, ich głębszej integracji z europejskimi strukturami. Część przedmiotów dotyczy problematyki bezpieczeństwa w Europie Centralnej i Wschodniej, rozmaitych aspektów decentralizacji i samorządności oraz ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego.

WYMIAR PRAKTYCZNY. Proces dydaktyczny został mocno zorientowany na praktyczny wymiar zdobytej wiedzy. Właśnie dlatego część przedmiotów odbywa się poza wykładowymi salami i we współpracy z różnego typu organizacjami – urzędami, polskimi firmami, działającymi na rynku ukraińskim, instytucjami kultury, trzecim sektorem. Umożliwia to studentom, szczególnie ostatnich lat studiów zapoznanie się z zapotrzebowaniem rynku pracy, a następnie odnalezienie swojego na nim miejsca.

“UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE”. Według ekspertów obecnie to głównie one decydują o wyborze kandydata przez pracodawcę. Dlatego też w programie Studiów Polsko-Ukraińskich znalazły się zajęcia, które mają na celu rozwój kompetencji komunikatywnych, umiejętności liderskich, przydatnych zwłaszcza w przypadku pracy w wielonarodowym zespole.

JĘZYK NAUCZANIA. W razie zbyt niskiej znajomość języka polskiego studenci z Ukrainy mogą realizować program pierwszego roku w języku ukraińskim. Równocześnie przewidziano dla nich intensywny kurs języka polskiego, tak aby w kolejnych latach studia były kontynuowane po polsku. Program można również w całości realizować w języku polskim.

JĘZYK ANGIELSKI. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, że jest to niezbędny element dla rozwoju kariery. Nauka języka angielskiego przewidziana na wszystkich latach studiów kończy się egzaminem na poziomie co najmniej B2.

Dodatkowo Studia Polsko-Ukraińskie na Uniwersytecie Jagiellońskim to:

-                    możliwość udziału w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus+ i studiowania na jednej z uczelni partnerskich w Czechach, Chorwacji, Słowacji czy też w Niemczech;

-                   udział w organizacjach studenckich, działalność w Studenckim Kole Naukowym „Wernyhora”, uczestnictwo w konferencjach oraz projektach;

-                   dyplom, który pozwala na podjęcie pracy w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej bez dodatkowych formalności;

-                   i wreszcie – życie w Krakowie, najbardziej „studenckim” ośrodku w Polsce, jednym z najładniejszych europejskich miast, znanym ze swojej historii i kultury.

 

Perspektywy zatrudnienia

Nasi absolwenci już teraz pracują w korporacjach międzynarodowych, urzędach, organizacjach pozarządowych, konsulatach, organach przedstawicielskich Unii Europejskiej, agencjach turystycznych, różnego typu szkołach oraz mediach masowych, ponadto otwierają własny biznes, niekiedy prowadzą działalność polityczną lub kontynuują studia jako doktoranci.

Zapraszamy na Studia Polsko-Ukraińskie do Krakowa !

Więcej informacji

ukrainoznawstwo@uj.edu.pl
https://www.facebook.com/spu.spu.39

Elektroniczna rejestracja na studia na Uniwersytet Jagielloński

https://www.erk.uj.edu.pl

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України