Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2010-2011
Na prośbę naszych czytelników podajemy krótką notkę informacyjną o prezesie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longinie Komołowskim

Na stanowisko prezesa wybrany został na nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” obradującym w Domu Polonii w Warszawie, w dniu 13 czerwca 2010 r.

Longin Komołowski (urodz. 1948 r.) jest posłem niezrzeszonym. W wyborach parlamentarnych w roku 2007 uzyskał mandat posła na Sejm VI kadencji jako kandydat bezpartyjny z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu szczecińskim liczbą 10 223 głosów.

Od roku 1980, należy do NSZZ „Solidarność”. W czasie stanu wojennego działał w podziemnych strukturach związku. W latach 1990-1998 był przewodniczącym zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Zachodniopomorskiego. W połowie lat dziewięćdziesiątych inicjował powołanie Szczecińskiego Porozumienia Prawicy. Pełnił mandat posła na Sejm III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, będąc jednym z liderów Ruchu Społecznego AWS. W latach 1997-2001 sprawował urząd ministra pracy i polityki socjalnej oraz wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka. W 2000 został prezesem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Oprac. Leszek WĄTRÓBSKI

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України