Dziś: czwartek,
21 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Edukacja
MÓWIMY POPRAWNIE
„Pieszo” czy „piechotą”?

Słowniki uznają za poprawną zarówno formę dotrzeć pieszo, jak i dotrzeć piechotą. Wyrazy pieszo i piechotą pełnią w tych wyrażeniach funkcję przysłówków o znaczeniu ‘na własnych nogach’, ‘bez korzystania z jakiegokolwiek środka lokomocji’. Łączą się one także z innymi czasownikami określającymi ruch, np. iść, chodzić, pójść, udać się, przybyć.

Dopuszczalne jest także użycie formy na piechotę. Niepoprawne są także wyrażenia spotykane czasem w mowie potocznej: piechtą, zamiast piechotą czy na piechtę, na piechty zamiast na piechotę.

W związkach frazeologicznych utrwaliło się wyrażenie chodzić piechotą. Polskie przysłowia podają następujące związki: iść, pójść tam, gdzie król piechotą nie chodzi, czyli ‘iść, pójść do ubikacji’ oraz coś (grosz) piechotą nie chodzi, co oznacza ‘coś (pieniądze) nie jest łatwe do zdobycia’.

A oto kilka porzekadeł z tym wyrazem: „Księża łaska piechotą nie chodzi”; „Piechota — lichota”; „Choroba przybywa na koniu, a odchodzi piechotą”; „Ten niechaj chodzi piechotą, kto imienia nie ma”; „Kto koniowi obrok rachuje, ten piechotą chodzi"; „Lepiej z mądrym piechotą niż z idiotą toyotą”; „Kto nie ma konia, ten piechotą chodzi”; "Grosze — to piechota fortuny".

KOS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України