Dziś: czwartek,
14 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Rozrywka
Typowo polskie - symbole przyrody

Bocian ma w krajobrazie polskim i kulturze niezwykłe znaczenie. Jest on przede wszystkim symbolem płodności oraz szczęścia. Domy, na których dachu bociany założyły gniazdo, uważane były za pobłogosławione. Zabicie tego ptaka potrafi ściągnąć nieszczęście na osobę, która tego dokonała. Jego mądrość kojarzono z postawą stania na jednej nodze, co przypominało medytację.

Dawniej też wierzono, że bociany przynoszą dzieci, a ten motyw do dziś wykorzystywany jest w dziecięcych bajkach. Dziś bocian jest w Polsce ptakiem coraz rzadszym, a z uwagi na specyfikę kraju coraz mniej ma naturalnych miejsc do gniazdowania. W wielu miejscach zakłada się na słupach czy kominach specjalnie przygotowane opony, aby zachęcić ptaki do gniazdowania.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України