Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Archiwum 2019
O tym, co nas łączy
Jubileuszowy Dzień Poezji Juliusza Słowackiego w Kijowie

W 210. rocznicę urodzin poety 4 września 2019 roku przedstawiciele stołecznej Polonii tradycyjnie zebrali się pod Jego pomnikiem koło kościoła św. Mikołaja.

Od czasu jak pomnik ten, w roku 2012, został wzniesiony opiekuje się nim Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „ZGODA”, które corocznie organizuje tu imprezy z czytaniem wierszy wielkiego Polskiego Wieszcza Narodowego.

Kanwą tegorocznego spotkania była teza: „Polska i Ukraina - to co nas łączy”.

A mówiono, że łączy nas wiele rzeczy. Wśród nich wspólne polskie korzenie nas wszystkich – przedstawicieli polskiej diaspory na historycznych ukrainnych kresach – wraz z korzeniami, które wielu z nas ma także od innych narodów zamieszkałych od wieków na Ukrainie – przede wszystkim ukraińskich, a także rosyjskich, białoruskich, litewskich, tatarskich, ormiańskich i wielu jeszcze innych.

To również nasz Kościół Katolicki, który w pięknych tradycjach naszej polskiej świadomości narodowej łączy nas wszystkich w duchowności Chrześcijańskiej.      

No i łączy nas także poezja Juliusza Słowackiego, wielkiego poety polskiego urodzonego na Ukrainie.  A teraz także i ten jego pomnik ufundowany w naszym mieście przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i wykonany w stylu tak dobrze odzwierciedlającym romantyzm właściwy twórczości poety. Hasłem tegorocznej imprezy była także jedność Polonii.

W spotkaniu przy pomniku wzięli udział: z-ca Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Michał Giergoń, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie Bartosz Musiałowicz, radca Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie Jacek Gocłowski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Sieci Plastics-Ukraina Dariusz Górczyński, prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, dyrektor „Domu Polskiego” w Kijowie - stołecznej siedziby Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – Maria Siwko, a także przedstawiciele kijowskich stowarzyszeń polonijnych.

Po uroczystym złożeniu kwiatów spotkanie rozpoczęło się od modlitwy. Razem z o. Pawłem Szlachetą OMI z parafii św. Mikołaja uczestnicy imprezy modlili się o pokój między narodami, a także w intencji poetów i innych działaczy kultury i sztuki artystycznej.

Następnie od polskich placówek dyplomatycznych wszystkich uczestników imprezy przywitał z-ca Ambasadora RP Michał Giergoń, który rozpoczął także i literacką część spotkania.

Udział w czytaniu wierszy wzięli prezes ZPU Antoni Stefanowicz, członkowie Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków „ZGODA”, Szlacheckiego Zgromadzenia „ZGODA” im. Mariana Malowskiego, innych kijowskich organizacji polonijnych i przedstawiciele parafii św. Mikołaja: Wanda Pawłowa, Eugeniusz Gołybard, Marina Garkusza, Natalia Sidiaczenko, Tatiana Jandowska z córką Eugenią i inni.

Jak zawsze aktywnie uczestniczyli w spotkaniu przedstawiciele Muzeum im. Maksyma Rylskiego – w tym roku to byli Wiktor Cion i Aleksander Janiszewski.

Oleg KRYSIN
(Zdjęcia Muzeum M. Rylskiego)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України