Dziś: niedziela,
17 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Polacy Ukrainy
Kultura
„Aster” z Nieżyna zawitał na „Poleskie Koło”

24 sierpnia 2019 r., tradycyjnie już, członkowie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster" w Nieżynie i dzieci uczące się języka polskiego wyjechały do ​​Czernihowa, aby zaprezentować polską kulturę, piosenki, tradycje na Festiwalu wspólnot narodowych zamieszkujących Ukrainę pod nazwą „Poleskie Koło”.

Urzekające festiwalowe pozycje muzyczne zaprezentowały dzieci uczące się języka polskiego, a także członkowie Stowarzyszenia „Aster” Mariana Połuliach, Jarosław Jotka i Wiktor Borysiuk.

Pozdrowienia od członków PKOS „Aster" wysłowiła prezes Weronika Mandryko. Przedsięwzięcie odbywało się w radosnej atmosferze pełnej przejawów przyjaźni, współpracy i jedności. Uczestnicy Festiwalu otrzymali pamiątkowe Dyplomy Udziału.

Maria NAKONECZNA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України