Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Archiwum 2019
Inauguracja roku szkolnego 2019-2020
W SZKOLE POLSKIEJ W GRÓDKU

2. września na szkolnym podwórku było gwarnie i wesoło. Białe kokardki na ślicznych warkoczykach dziewczynek, muszki i krawaty u chłopców, mnóstwo kwiatów w rękach dzieci tworzyły nastrój świąteczny. Melodie piosenek wplatały się w dźwięczny śmiech młodzieży szkolnej. Wreszcie ktoś zauważył samochód Księdza Biskupa Leona Dubrawskiego.... Rychło młodzież ustawiła się w szeregi i biskup został powitany głośnymi brawami. Jego ekscelencja znów żartował, że przychodzi kolejny raz do klasy pierwszej.   

Świąteczny hejnał zabrzmiał uroczyście, witając Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polski Damiana Ciarcińskiego, kuratora Oddziału Oświaty Gródeckiej Administracji Rejonowej Wadyma Pundę, dyrektora Szkoły Zofię Rogowską, Prezesa Gródeckiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie Irenę Pierszchajło, prezesa organizacji „Młodzież Polska Gródzieszczyzny” Romana Juszczyszena. Następnie prowadzący wezwali osoby najbardziej oczekiwane na uroczystości, czyli pierwszoklasistów w asyście uczniów klas jedenastych.

Chwilę później stojąc na baczność słuchano hymnów państwowych Ukrainy i Polski i podziwiano flagi wznoszące się do góry na masztach. Zaszczyt podniesienia flag państwowych w tym roku powierzono najbardziej aktywnym uczniom szkoły: Robertowi Szpyczkowi, Oldze Zagórskiej, Rusłanowi Madze, Janie Borysowskiej.

Dalej głos zabrała Pani Dyrektor, która nazwała imiona gości, powitała wszystkich zebranych, podziękowała rodzicom wspierającym Szkołę. Szczególnie gorąco dziękowała rodzinie Jankiewiczów za całotygodniową bezpłatną pracę przy remoncie sal dla pierwszoklasistów: sali dla nauki oraz sali dla zabaw i relaksacji. Również gorąco Zofia Rogowska pozdrawiała uczniów, którzy otrzymali różnego rodzaju wyróżnienia: w tym uczestników projektu „Zapomniane - odzyskane” - „Polska pamięć pokoleń”, czyje prace zostały wydrukowane w specjalnym Wydawnictwie, przez Fundację „Wolność i Demokracja”: Artura Liczniarowskiego, Roberta Szpyczko, Janę Borysowską. Wręczyła także nagrody (w postaci tabletów) od Fundacji „WiD” za Lekcje Niepodległościowe nauczycielom: Ludmile Smyk i Irenie Pierszchajło.

Dalej uroczystość urozmaiciła pięknym wejściem „Pani Jesień”, która zaprosiła pierwszaków do recytacji wierszy. Serca wszystkich obecnych wzruszyły się mocno słuchając maluchów. Praca ich została sowicie wynagrodzona. „Pani Jesień” każdemu dała smakowitą drożdżówkę udekorowaną jabłkami, śliwkami, winogronami. Od Konsulatu RP w Winnicy pierwszoklasiści dostali przybory szkolne, a od Fundacji „WiD” - wspaniałe plecaki z wyposażeniem.

Ksiądz Biskup Leon Dubrawski szczególnie admirował moment składania kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła ІІ oraz modlitwę w postaci pieśni wykonanej przez uczennicę klasy 10 A Beatę Kwaśną. Potem udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym.

Jak zwykle mile wyglądał „Dzwonek” – uczeń klasy 2 Tymoteusz Chobta, który zwołał całą szkolną rodzinę. Po dzwonku Elżbieta Sielska śpiewała piosenkę o rodzinie. Goście, uczniowie oraz rodzice tańczyli wspólnie.

Po uroczystości na podwórku szkolnym Ksiądz Biskup Leon Dubrawski i Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polski w Winnicy poszli do klasy 1, gdzie odbyła się pierwsza lekcja dla maluchów. Inni uczniowie też udali się do swych sal na lekcje.

Irena PIERSZCHAJŁO
(Wicedyrektor ds. wychowania)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України